ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Gymnázium

ŠVP "Moje škola"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Moje škola, podle kterého jsou vyučovány třídy prima-oktáva 8letého studijního cyklu a 1. B  - 4. B 4letého studijního cyklu.

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání (RVP Z) a gymnázia (RVP G).

ŠVP "Moje škola" platný pro ročníky, které nastoupily po roce 2022 (od 1. 9. 2022):

ŠVP "Moje škola" platný pro ročníky, které nastoupily po roce 2019 (od 1. 9. 2019):

Dodatky k ŠVP:

ŠVP "Inspirace a poznání v souvislostech"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Inspirace a poznání v souvislostech, podle kterého jsou vyučovány třídy 1.Aj - 4.Aj 4letého studijního cyklu, od školního roku 2020/2021.

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G).

Předměty v 1. a 2. ročníku
Povinné předměty ve 3. a 4. ročníku
Volitelné předměty ve 3. a 4. ročníku

Střední odborná škola

ŠVP "Informační technologie"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Informační a databázové systémy, podle kterého je vyučován obor Informační technologie na SOŠ. 

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18 – 20 – M/01 Informační technologie.

ŠVP "Informační technologie" platné pro ročníky, které nastoupily ke studiu po roce 2022 (od 1. 9. 2022)
ŠVP "Informační a databázové systémy" platné pro ročníky, které nastoupily ke studiu po roce 2019 (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022)

ŠVP "Ekonomické lyceum"

Školní vzdělávací program (ŠVP) Ekonomické lyceum, podle kterého je vyučován obor Ekonomické lyceum na SOŠ. 

ŠVP je vypracován dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a odpovídá standardům Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78 – 42 – M/02 Ekonomické lyceum.

ŠVP "Ekonomické lyceum" platné pro ročníky, které nastoupily ke studiu po roce 2022 (od 1. 9. 2022)
ŠVP "Ekonomické lyceum" platné pro ročníky, které nastoupily ke studiu po roce 2019 (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022)

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search