ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované informace dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

1.  Název školy        

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

2. Důvod a způsob založení

Organizace je zřízena Krajským úřadem Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, jako příspěvková organizace. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zřizovací listina Plzeňského kraje, č.j. 507/01 ze dne 31.08.2001

Živnostenský rejstřík, vedený MěÚ Rokycany, Odbor správní a obecní živnostenský úřad

3. Organizační struktura

Organizační struktura je uvedena v sekci Základní dokumenty: https://www.gasos-ro.cz/cs/o-skole/zakladni-dokumenty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 

Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany

4.3 Úřední hodiny

Gymnázium: po, st, pá:8.00-14.00 (mimo dobu školních prázdnin)

SOŠ: út: 8.00-12.00 (mimo dobu školních prázdnin)

4.4 Telefonní čísla

371 725 363 sekretariát

371 725 387 ředitel

371 727 505 zástupkyně ředitele 

371 722 237 sekretariát SOŠ

371 725 379 vedoucí školní jídelny

4.5 Webové stránky

https://www.gasos-ro.cz/

4.6 Adresa podatelny

Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany

4.7 Elektronická pošta / podatelna

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další elektronické adresy 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - ředitel školy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - email pro zasílání faktur

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - sekretariát školy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - zástupkyně ředitele pro gymnázium

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - zástupkyně ředitele pro SOŠ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - zástupce pro IB DP (DPC)

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 8m6evus

5. Číslo bankovního účtu

7794550267/0100

6. 

48380296

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 seznam hlavních dokumentů

Dokumenty Gymnázium a SOŠ https://www.gasos-ro.cz/uredni-deska

Živnostenský rejstřík, vedený MěÚ Rokycany, Odbor správní

8.2 rozpočet

https://www.plzensky-kraj.cz/rozpocet-plzenskeho-kraje

9. Místo a způsob, jak získat informace, podat žádost, stížnost, odvolání a obdržet rozhodnutí

viz kontaktní spojení: https://www.gasos-ro.cz/cs/o-skole/uredni-deska

10. Příjem podání a podnětů

Podání lze učinit a žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky v souladu s bodem 9. Kontakty pro příjem podání jsou uvedeny v bodu 4.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Ústava ČR
  • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • nařízení GDPR
  • Zřizovací listina

Veškerá legislativa ve znění pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích předpisů. 

11.2 Vydané právní předpisy

-

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

https://www.gasos-ro.cz/cs/o-skole/zakladni-dokumenty

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

rozhodnutí nebylo vydáno

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

-

13.2 Výhradní licence

-

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.gasos-ro.cz/cs/o-skole/zakladni-dokumenty

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search