Bakaláři

 

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte, abychom vás pozvali ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 16.00 hodin
na třídní schůzky.
 
Těšíme se na vás!
 
Plán práce na listopad
 
 
 
  
 
  datum 6.listopad 2018 8:28   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Chodovská knihovna patří mezi ty knihovny, které svým doprovodným programem nabízí akce jak pro školáky, tak pro dospělé. Studentům gymnázia nabídla řadu besed, které obohatí běžnou školní výuku. A tak se 25.10. třída PEG4 vypravila na povídání o Osvobozeném divadle a jeho nejvýraznějších představitelích – Janu Werichovi, Jiřím Voskovcovi a Jaroslavu Ježkovi.

A přednášel David Jakubec, náš loňský absolvent!!! Povídání bylo zdařilé, doplněné hudebními ukázkami, prací s textem a s dopisy, které si Werich s Voskovcem psali po druhém Voskovcově odjezdu do Ameriky. David to zvládl bravurně, studenti mohli být více komunikativní.

 

  datum 1.listopad 2018 9:58   autor Zaslal: Hanka Lukešová

 Naše škola, kromě jiných aktivit, oslavila 100. výročí vzniku Československé republiky netradičně, a sice formou slam poetry. Je to specifický styl básnického přednesu, jeho podoba není ukotvena jasnými pravidly, přednes musí být natolik sugestivní či zábavný, aby dosáhl největšího ohlasu v publiku. Často připomíná rap bez hudebního podkresu a diváci jsou nezřídka vyzváni k interakci. Řada slamerů vystupuje pod pseudonymy. K nám přijel Dr. Filipitch – Filip Koryta, mistr republiky ve slam poetry (absolvent sokolovského gymnázia), Tukan – Robert Netuka (z Bukovan), Michal Kubala, Anatol Svahilec, Švéd a Lef Ľ Leviatan. Jejich slamy se týkaly osudových osmiček ve stoleté historii naší republiky.  Soutěžilo se ve dvou kolech a o výsledku rozhodovalo 10 náhodně vybraných studentů, kterým byly rozdány bodovací kartičky s hodnotou 0 – 10. Slamy vzbuzovaly mezi studenty smích a výkony slamerů byly hodnoceny velmi pozitivně, tím spíš, že např. Anatol Svahilec  slamoval vleže.

 

 

  datum 25.říjen 2018 11:32   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

V úterý 23.10. 2018 jsme se vydali na exkurzi do Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích. Archiv sídlí v budově Jindřichovického zámku. Nejprve jsme si tedy zámek prošli a dozvěděli jsme se něco o jeho historii.

  datum 25.říjen 2018 11:17   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Dne 1. 10. se třídy PEG3 a PEG4 účastnily první z přírodovědných přednášek s názvem Science Café v městské knihovně Chodov. Tématem přednášky byla nanotechnologie a její využití v praxi. Přednášejícím byl pan doktor Jan Havlík, anorganický chemik a nadšený popularizátor přírodních věd z VŠCHT a ÚOCHB AV ČR. Svůj výklad doprovázel zajímavými pokusy například výrobou červeného zlata a přípravou samovznítitelného železa, které nám, studentům, měly dokázat užití teorie v praxi. Program Science Café bude v našem městě pořádán každý měsíc pro studenty a širokou veřejnost opět v městské knihovně Chodov.

 

  datum 25.říjen 2018 11:04   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc
Pamatujete si na svůj první školní den na nové škole? Zcela jistě jste ho neprožili tak, jako třída G1, které dne 5.9.2018 připravil maturitní ročník netradiční a hrůzostrašné pasování ve sklepních prostorách jejich nové školy. Pasování bylo inspirováno hororovými příběhy. Celý maturitní ročník se převlékl do strašidelných kostýmů a v příšeří hořících svíček čekal, až se jejich oběti dostaví do „pekla“. Úkolem výpravy primánků bylo projít celým sklepením, kde na ně čekali postižení doktoři, nadpřirozené bytosti, krvelační zabijáci… Vše bylo završeno podpisem „úmrtní listiny“ a ochutnávkou kaše neznámého původu. Akce sklidila zajímavé ohlasy a jsme si jisti, že na přivítání na gymnáziu primáni jen tak nezapomenou.
                                                                                                                            třída PEG 4

 

  datum 24.červenec 2018 8:23   autor Zaslal: Eva Temňáková

 

Seznam pomůcek pro žáky prvního ročníku osmiletého gymnázia ZDE.

 

  datum 23.červenec 2018 10:03   autor Zaslal: Eva Temňáková

Seznam učebnic na školní rok 2018/2019

Gymnázium nižší - žáci budou mít učebnice zapůjčeny ze školní knihovny         

Gymnázium vyšší G5 - G8        

Průmyslová ekologie

  datum 27.červen 2018 9:56   autor Zaslal: Hana Stýblová

Naše gymnázium obhájilo titul ekoškoly na další 4 roky!!!

 

 

  datum 16.červen 2018 13:58   autor Zaslal: Eva Temňáková

Škola podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018.  Návrh byl Radou Karlovarského kraje schválen a na jeho realizaci jsme obdrželi dotaci ve výši 48.028,-- Kč.

Celý projekt nese název „Aby prima byla prima – program adaptace třídního kolektivu“ a je zaměřen na nové žáky, kteří od září 2018 nastoupí do třídy G1, tedy primy osmiletého gymnázia.

Jde o adaptační kurz, který se uskuteční ve dnech 9. - 11. 10. 2018 v Domově mládeže a školní jídelně Karlovy Vary a bude zaměřen na podporu soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a sebehodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodičky primární prevence se žáky bude pracovat i zkušená lektorka a etopedka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

Bližší informace k adaptačnímu pobytu a diagnostice žáků, která proběhne před výjezdem na kurz, budou zákonným zástupcům podány na třídní schůzce ve čtvrtek dne 6. září 2018.

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov