Bakaláři

 

Škola bude z provozních důvodů ve dnech
2. 7. - 24. 8. 2018
pro veřejnost uzavřena.
 
 
Plán práce na srpen 2018
 
 
  
 
  datum 24.červenec 2018 8:23   autor Zaslal: Eva Temňáková

 

Seznam pomůcek pro žáky prvního ročníku osmiletého gymnázia ZDE.

 

  datum 23.červenec 2018 10:03   autor Zaslal: Eva Temňáková

Seznam učebnic na školní rok 2018/2019

Gymnázium nižší - žáci budou mít učebnice zapůjčeny ze školní knihovny         

Gymnázium vyšší G5 - G8        

Průmyslová ekologie

  datum 16.červen 2018 13:58   autor Zaslal: Eva Temňáková

Škola podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018.  Návrh byl Radou Karlovarského kraje schválen a na jeho realizaci jsme obdrželi dotaci ve výši 48.028,-- Kč.

Celý projekt nese název „Aby prima byla prima – program adaptace třídního kolektivu“ a je zaměřen na nové žáky, kteří od září 2018 nastoupí do třídy G1, tedy primy osmiletého gymnázia.

Jde o adaptační kurz, který se uskuteční ve dnech 9. - 11. 10. 2018 v Domově mládeže a školní jídelně Karlovy Vary a bude zaměřen na podporu soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a sebehodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodičky primární prevence se žáky bude pracovat i zkušená lektorka a etopedka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

Bližší informace k adaptačnímu pobytu a diagnostice žáků, která proběhne před výjezdem na kurz, budou zákonným zástupcům podány na třídní schůzce ve čtvrtek dne 6. září 2018.

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov