Bakaláři

Plán práce na prosinec

 
 
  
 
  datum 6.prosinec 2018 9:39   autor Zaslal: Hanka Lukešová
Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je výstavním holdem k 100. výročí založení Československé republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se vztahuje k jednotlivým letům 1918 – 2018 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich autora. Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace děl, která se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto metodou občas vznikla nečekaná až konfrontační setkání (např. Jakub Schikaneder vedle Mikuláše Medka, Toyen  vedle  Theodora Pištěka), jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu souzní či dokonce poskytují představu o charakteru umění své doby (např. socialistický realismus 50.let či uvolněná mnohovrstevnatost „zlatých šedesátých“). Netradiční expozice tentokrát představuje neobvyklý pohled na prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí a skýtá prostor pro interpretaci jednotlivých obrazových příběhů i nečekaně vzniklých vizuálních či obsahových paralel.
Interaktivní prohlídka tudíž nabídla studentům G5 a G6 nejen poznat novou expozici uměleckých děl, ale uvědomit si dobu jejich vzniku i vazbu na charakteristické milníky v dějinách naší republiky, představila rozdílnost uměleckých přístupů a několik osudových příběhů autorů. Nechyběla ani tvůrčí aktivita – poskládat puzzle, pracovat s časovou přímkou či vyzkoušet si koláž inspirovanou vystaveným dílem. Všechny však překvapila novinka galerie, která umožnila zprostředkovat poznání děl nevidomým lidem formou hmatové interpretace
  datum 27.listopad 2018 13:35   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Od září provází třídu G4 indiánská tématika. Proč? V učebnici literatury jsme četli ukázky z knih A.V. Friče, V. Hálka, pouštěli si indiánkou hudbu, zpívali indiánskou ukolébavku a v hodinách VYV jsme tkali či vyráběli korále z odpadového materiálu, podobně jako indiáni z plodů, peří nebo ostnů dikobrazů. Završením celého projektu pak byla 22. 11. návštěva Náprstkova muzea, kde výstava Indiáni studentům přiblížila původní obyvatele Severní a Jižní Ameriky a jejich minulé i současné tradice. Ocitli se na dobrodružné cestě fascinujícím světem indiánů, na které spatřili originální sbírkové předměty získané českými badateli a cestovateli, velkoplošné fotografie, autentické filmové i fotografické dokumentace a zvukové nahrávky. Nechyběly ani atraktivní předměty, jako jsou zmenšené trofejní hlavy ekvádorských Jívarů (tzv. tsantsy), péřová čelenka parikó brazilských Bororů, překrásná maska vlčí bytosti či mumifikované tělo indiána z mohylového hrobu. Putování výstavou začalo v Severní Americe návštěvou lovců bizonů z Velkých plání, řezbářů totemových sloupů Severozápadu, pueblanských keramiků a navažských tkalců, obyvatel dlouhých domů v severovýchodních lesích a Inuitů arktické oblasti. Následně se studenti dostali i do tropického deštného pralesa amazonské pánve, kde se potkali s amazonskými indiány a jejich běžnými činnostmi, vyzkoušeli si křísnout jiskry, které indiáni používali k zapalování svých ohňů. Prohlédli si tradiční dům i různé typy pohřebišť. Ocitli se také v údolích a náhorních plošinách And. Studenti se dozvěděli  i takové informace, že za bobří kožešinu indiáni dostali dva korálky, že obydlí v Andách byla pro nepřítele nepřístupná, neboť do horních pater byl možný přístup jen po žebřících a ten prostě stačilo vytáhnout, že bizony chytali do nastražených pastí a využili celé tělo zvířete, že Inuité znali nepromokavé parky, které šili ze střev tuleňů, že indiáni líčili pasti na papoušky a orly, aby jim vytrhli peří, které by nebylo potřísněno krví při jiném způsobu lovu, že iglú mělo tři části, že močový měchýř bizonů používali jako vak na vodu, že to byli kanibalové, protože při obřadech jedli nejen své mrtvé nepřátele, ale též mrtvé příbuzné, že byli bigamisté, neboť za manželky měli i sestry svých žen, že urny s mrtvými pohřbívali uprostřed osady, že nádoby dělali nejen z lýka, ale též z těla pásovce,že …..

Že to byl zajímavý projekt ???

  datum 21.listopad 2018 12:03   autor Zaslal: Hanka Lukešová

21.listopadu slavíme Evropský den pro cystickou fibrózou. Pro tento den jsme na podporu všech nemocných cystickou fibrózou vyrobili s třídami G2 a G3 papírové větrníky a  pomocí fotografie takto naši podporu medializovali. Náš "Větrníkový" den je určený k šíření osvěty,neboť cystická fibróza (častěji se setkáváme s termínem "slané děti") je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí, ale i některé další orgány. Jako bonus proběhla mezi třídami i zaměstnanci školy sbírka, kde se sešlo neuvěřitelných 2 250,.Kč. Všem moc děkujeme, jste úžasní !!!!!

 

#vetrnikovyden2018

#vetrnikovyden2018 

  datum 6.listopad 2018 8:28   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Chodovská knihovna patří mezi ty knihovny, které svým doprovodným programem nabízí akce jak pro školáky, tak pro dospělé. Studentům gymnázia nabídla řadu besed, které obohatí běžnou školní výuku. A tak se 25.10. třída PEG4 vypravila na povídání o Osvobozeném divadle a jeho nejvýraznějších představitelích – Janu Werichovi, Jiřím Voskovcovi a Jaroslavu Ježkovi.

A přednášel David Jakubec, náš loňský absolvent!!! Povídání bylo zdařilé, doplněné hudebními ukázkami, prací s textem a s dopisy, které si Werich s Voskovcem psali po druhém Voskovcově odjezdu do Ameriky. David to zvládl bravurně, studenti mohli být více komunikativní.

 

  datum 1.listopad 2018 9:58   autor Zaslal: Hanka Lukešová

 Naše škola, kromě jiných aktivit, oslavila 100. výročí vzniku Československé republiky netradičně, a sice formou slam poetry. Je to specifický styl básnického přednesu, jeho podoba není ukotvena jasnými pravidly, přednes musí být natolik sugestivní či zábavný, aby dosáhl největšího ohlasu v publiku. Často připomíná rap bez hudebního podkresu a diváci jsou nezřídka vyzváni k interakci. Řada slamerů vystupuje pod pseudonymy. K nám přijel Dr. Filipitch – Filip Koryta, mistr republiky ve slam poetry (absolvent sokolovského gymnázia), Tukan – Robert Netuka (z Bukovan), Michal Kubala, Anatol Svahilec, Švéd a Lef Ľ Leviatan. Jejich slamy se týkaly osudových osmiček ve stoleté historii naší republiky.  Soutěžilo se ve dvou kolech a o výsledku rozhodovalo 10 náhodně vybraných studentů, kterým byly rozdány bodovací kartičky s hodnotou 0 – 10. Slamy vzbuzovaly mezi studenty smích a výkony slamerů byly hodnoceny velmi pozitivně, tím spíš, že např. Anatol Svahilec  slamoval vleže.

 

 

  datum 27.červen 2018 9:56   autor Zaslal: Hana Stýblová

Naše gymnázium obhájilo titul ekoškoly na další 4 roky!!!

 

 

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov