Bakaláři

 Vážení rodiče,

v úterý 22. 10. se od 16:00 hodin budou konat mimořádné třídní schůzky. Pan RNDr. Jiří Widž, ředitel sokolovského gymnázia,Vám sdělí důležité informace, které se týkají sloučení naší školy s Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem, příspěvkovou organizací.

 

 

Vážení rodiče,

ve dnech 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 budou vyhlášeny volné dny ŘŠ.

 

 

Lyžařský kurz

I v letošním školním roce organizujeme lyžařský kurz. Žáci budou ubytováni v penzionu Filip v obci Stříbrná. Kurz se uskuteční v termínu 16. 12. - 20. 12. 2019. Předpokládaná cena je 3 200,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u pana Mgr. Radimerského.

 

Vážení rodiče,

od 12. 9. 2019 je v budově školy v provozu výdejna svačin. Všechny nabízené potraviny a nápoje vyhovují "pamlskové vyhlášce". Výdejna je otevřena před první vyučovací hodinou a o velké přestávce.

 

 

Plán práce na říjen 2019

 

 
  datum 3.září 2019 7:39   autor Zaslal: Petr Fiala
 
Naše škola uspěla ve výběrovém řízení mezivládní organizace Fulbright Commission, jejímž zřizovatelem je ministerstvo školství USA a ČR. Na tomto základě byla na naši školu delegována americká lektorka, slečna Meredith Catrien Kellogg, která bude  po celý rok vyučovat anglický jazyk ve všech třídách ve spolupráci s učitelem angličtiny.  
Slečna Kellogg vystudovala starověkou řečtinu a srovnávací literaturu. Evropa pro ni není zcela novou destinací. Část svých studií strávila v Dánsku a kromě toho,  její rodina má kořeny v Holandsku, kam jezdí v době prázdnin. Českou republiku si vybrala protože jí učarovala krásná příroda Česko-saského Švýcarska, které navštívila na krátkou dobu v loňském roce, a také pro naši bohatou historii a unikátní architekturu.
Po dobu svého pobytu by se ráda věnovala i mimoškolní činnosti spojené s jejím posláním zde a proto nabízí pro učitele, žáky i jejich rodiče tři následující kluby, které budou zahájeny koncem měsíce září:
  • English Conversation club
  • American Culture Club
  • Mythology Club
Zájemce prosím, aby kontaktovali Mgr. J. Čejkovou Tegerovou, buď osobně nebo na  e-mailové adrese: jcejkova-tegerova@gasos.cz 
  datum 19.červen 2019 10:52   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Hlavní postavou příběhu Petera Quiltera, jenž se opravdu stal, je Florence Foster Jenkinsová, která je přesvědčena, že je obdařena pěveckým talentem. Její hlas je výjimečný – výjimečně příšerný. A představte si – vyprodá Carnegie Hall! Jak je to možné?  Tak to jela G4 a G5 zjistit.

"Jenkinsová nevydala intonačně čistý tón, vozila se stupnicemi jak ve špatně seřízeném výtahu a při jejím přednesu přeslavné árie Mozartovy Královny noci, které mistr předepsal pověstné, nejednou pěvkyní nedosažitelné f³, se studem chvěly i lustry. Češi mají však smysl pro humor ve škále od cimrmanovské mystifikace až po švejkovskou kontraproduktivní horlivost. Inscenaci Na Jezerce nijak nepodcenili jen s vektorem úsměšku nad společností sarkasticky adorovaným diletantstvím. To přenechali české politice…"                                                       

Z recenze J.P. Kříže v deníku Právo

 

  datum 14.červen 2019 11:32   autor Zaslal: Eva Temňáková

Škola podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018.  Návrh byl Radou Karlovarského kraje schválen a na jeho realizaci jsme obdrželi dotaci ve výši 48.242,-- Kč.

Celý projekt nese název „Aby prima byla prima – program adaptace třídního kolektivu“ a je zaměřen na nové žáky, kteří od září 2019 nastoupí do třídy G1, tedy primy osmiletého gymnázia.

Jde o adaptační kurz, který se uskuteční v polovině měsíce října 2019 v Domově mládeže a školní jídelně Karlovy Vary a bude zaměřen na podporu soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a sebehodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodičky primární prevence se žáky bude pracovat i zkušená lektorka a etopedka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

Bližší informace k adaptačnímu pobytu a diagnostice žáků, která proběhne před výjezdem na kurz, budou zákonným zástupcům podány na třídní schůzce ve čtvrtek dne 5. září 2019.

  datum 30.květen 2019 9:42   autor Zaslal: Petr Fiala
  datum 22.květen 2019 14:54   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Dne 10. dubna 2019 se na sokolovském gymnáziu konalo okresní kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentovaly výherkyně školní kategorie Ela Pšeničková a Ella Žahourová ze třídy G2 a Michaela Zaschkeová z G1. 

Právě Míše se podařilo získat bronz – byla výborná v teoretické i praktické části. Také za svůj vstupní úkol, který přivezla s sebou, získala plný počet bodů. Moc blahopřejeme a přejeme štěstí v krajském kole!!!

  datum 21.květen 2019 12:45   autor Zaslal: Hana Stýblová

Letos se naše třída vypravila na statek s novými a náročnějšími cíli – čekaly nás programy Babka kořenářka a Mléko není jenom mléko.

 

 

  datum 20.květen 2019 8:40   autor Zaslal: Petr Fiala
Naši žáci se 17. května 2019 zúčastnili celorepublikového kola v matematické soutěži Pangea. Po brzkém přesunu z Karlových Varů do Prahy nás čekaly nové prostory Národního muzea. Lucka Minaříková a Radovan Marek vyhráli krajské kolo v kategorii 6. ročníků a postoupili právě sem. Zde bylo přiblížně 200 soutěžících z celé České republiky v 6. kategoriích. V nabité konkurenci se umístili naši žáci na 35. respektivě 36. místě a získali spoustu nových poznatků ze zajímavě připraveného doprovodného programu. Oboum žákům gratulujeme a děkujem za reprezentaci! 
  datum 14.květen 2019 8:48   autor Zaslal: Hanka Lukešová
Celostátní LITERÁRNÍ SOUTĚŽ vyhlášená v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou
v roce 2019: PAMĚŤ A VZPOMÍNKY aneb Skutečný příběh, který mě zaujal, zná své vítěze!
Ve třech věkových kategoriích (první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy) bylo vyhodnoceno celkových 1024 příspěvků. Úkolem mladých talentů bylo napsat skutečný příběh, který slyšeli vyprávět ze vzpomínek někoho z blízkých či známých. Slavnostní předávání proběhlo v pátek 10. 5. 2018 na 25. Mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu v Praze v pavilonu Rosteme s knihou, za účastí téměř všech, jejichž práce se umístily v dané kategorii od prvního do desátého místa. Pro porotu bylo velmi těžké vybrat deset nejlepších v každé kategorii i vzhledem k tomu, že převážná část příspěvků měla velmi dobrou kvalitu. Jednotlivé práce ukázaly, že pokud děti čtou, pak i jejich písemné vyjádření je na úrovni a dokáží s verbálním projevem svých blízkých pracovat. Pokud bych měla shrnout všechny příspěvky, tak by to snad ani nešlo, tak pestrobarevná škála to byla. Většina byla velmi dobrých a pár jich bylo nejlepších. Z těch se také rekrutují finalisté soutěže.
                                                                                                                                 za porotu: Kamila Chrtková
 
 A jak dopadly naše práce? Musím říct, že velmi dobře, neboť hned dvě práce – Matěje Hencla(G6)
a Dana Grigara (G8) se umístily v první desítce. A Dan si došel na stupně vítězů, obsadil krásné 3.místo. Gratulujeme!!!
  datum 6.květen 2019 14:08   autor Zaslal: Petr Fiala
© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov