Bakaláři

Plán práce na duben

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 Vás zveme na třídní schůzky:

- od 16.00 hod pro třídy G1, G2, G3 v kmenových učebnách

- od 16.30 do 18.15 hod pro všechny - konzultace s vyučujícími

 

 
  datum 18.březen 2019 10:47   autor Zaslal: Petr Fiala
  datum 20.únor 2019 15:50   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

V úterý 12.2. se pár napříč ročníky vybraných studentů vydalo brzy ráno na Střední pedagogickou školu v Karlových Varech, aby porovnali své lesnické zkušenosti s ostatními vrstevníky z kraje. Po příchodu nás přivítali dva milí lidé a vysvětlili pravidla a průběh soutěže. Ta se skládala ze dvou částí. První byla písemná. Bylo zde položeno 20 otázek ohledně lesů a přírody. Během 15 minut bylo dokonáno a tak jsme mohli začít s druhou částí. V té jsme měli během osmi minut poznat 20 různých předmětů týkajících se lesnictví. Byli zde například různé nástroje, kožešiny, rostliny nebo mapy. Zkrátka jsme měli co dělat. Poté co měly všechny týmy splněno, stačilo sečíst body a mohlo se začít vyhlašovat. Ve starší kategorii nás zastupovaly tři týmy. Jeden z nich, ve složení: Bára Fenclová, Anežka Štulíková a Jíťa Gregorová, se umístil na druhém místě. Za mladší nás zastupoval pouze jeden tým. To však stačilo na to, aby se umístil na druhém místě. Tým dohromady složili: Karolína Hořinková, Lucka Minaříková a Míša Zashkeová. Po skončení jsme pogratulovali vítězům a každý se vydal vlastním směrem.

Všichni jsme si odnesli zajímavé zkušenosti a nějakou tu sladkost na cestu zpět. Osobně doufám, že se zase za rok všichni sejdeme a všechno vyhrajeme.

- Radek Hegenbart

 

  datum 18.únor 2019 14:22   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Ve středu 13.2. na naší školu zavítal entomolog doc. Oldřich Nedvěd. Jeho hlavní zaměření jsou sice Slunéčka sedmitečná, nám však přednášel o komunikaci hmyzu i dalších zvířat v přírodě. Začal s obecnými základy a ty přeměnil v ty nejtitěrnější detaily. Například nám sdělil, že se některá zvířata při vykonávání potřeby natáčí severojižně, jenom tak protože můžou. O všem mluvil z vlastní zkušenosti a bylo na něm vidět nedšení pokaždé, kdy nám sdělil další zajímavost z rozmanitého světa zvířat.

Z vlastní zkušenosti vím, že entomologie je ideální téma ke spánku. Tato přednáška mi však dokázala, že od správného člověka i toto téma může být zábavné. Většina z nás si přednášku moc užila a nejednou jsme se od srdce zasmáli.

- Radek Hegenbart

 

  datum 12.únor 2019 19:16   autor Zaslal: Jaroslava Čejková Tegerová

 

 

Dne 11. 2. 2019 se devět studentů naší školy zúčastnilo okresního kola v konverzační soutěži v cizích jazycích, konkrétně v anglickém jazyce, které se konalo v Sokolovském DDM. Podle daných kritérií byli žáci rozdělení do tří věkových kategorií a každou kategorii zastupovali tři studenti -  vítězové předcházejícího školního kola. Největšího úspěchu dosáhli tři nováčci, tedy žáci ze třídy G1. Petra Jelínková se umístila na 2. místě, Nikita Onyščuk na 3. místě a Adam Grigar na 4. místě. Gratulujeme k velkému úspěchu. Starší studenti v kategoriích IIB a IIIA vždy obsadili 4. - 6. místo.

 

Novinkou letošní soutěže bylo to, že studenti neměli - tak jako v běžném životě - žádný čas na přípravu a museli na problémovou situaci a vylosované téma reagovat okamžitě. Všichni soutěžící se shodli na tom, že to bylo "v pohodě".

 

Čas mezi soutěžením a vyhlášením výsledků utíkal pomalu, ale svačiny, PC hry a JO-JO ho pomohly ukrátit. Po vyhlášení výsledků bylo jasné, že boj o 3. a 4. místo byl v obou vyšších kategoriích velice těsný. Těšíme se na příští ročník.

 

 

  datum 8.únor 2019 9:57   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Třída PEG4 na besedě s Davidem Jakubcem v chodovské knihovně opět nezahálela. Aktivně se zapojila do sdělování všeobecně známých informací o životě V. Havla – spisovatele a hlavně ve světě populárního dramatika. Studenti si nejen utřídili a rozšířili vědomosti, kdo V. Havel byl, ale následně si ve skupinách sdělovali vyhledané poznatky o jeho tvorbě v oblasti dramatické, esejistické i v oblasti experimentální poezie. Získané vědomosti pak sdělovali i ostatním.

 

  datum 29.leden 2019 7:31   autor Zaslal: Petr Fiala
  datum 24.leden 2019 11:07   autor Zaslal: Petr Fiala
V rámci hodin informatiky se seznamujeme s novými trendy ve výuce. Nyní rozvíjíme kreativní myšlení s technologií 3D per. 
 
  datum 22.leden 2019 16:12   autor Zaslal: Petr Fiala

22. 1. 2019 proběhl druhý ročník ČTVEREČKOVANÉ. 

Turnaje se zúčastnili žáci nižšího gymnázia naší školy. Od základních skupin byl souboj velmi vyrovnáný a v této netradiční logické hře byly k vidění velmi vyrovnané zápasy. 

V play - off se bojovalo o řadu cen a především nejmladší žáci zaznamenali skalpy starších a zkušenějších hráčů.

Gratuluji vítězům a příští rok se těším na viděnou! Petr Fiala

  datum 22.leden 2019 12:18   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Na naší škole se 18. prosince konala již tradiční akce Vánoce s GaSOŠ. Zúčastnily se jí všechny základní školy z Chodova a jedna z Vintířova. Letošní účast byla nejvyšší za poslední roky. Na naši školu jsme pozvali žáky pátých tříd. Naši studenti si pro ně připravili vánoční představení se zpíváním koled. Následně si mohli vyrobit dárky s vánoční tématikou. Možností, jak uplatnit svou kreativitu, bylo opravdu mnoho. Od papírových vloček přes skládané hvězdy, originální přáníčka, skládání origami - stromečky až po zdobení domácích perníčků. Pro žáky i učitele bylo připraveno občerstvení, které si studenti PEG4 připravili doma.  V nabídce byl perník, palačinky, muffiny, čaj a cappuccino. Akce se i letos velmi vydařila a přinesla nejen plno radostných úsměvů na tvářích dětí, ale také mnoho vánoční nálady.

 

  datum 15.leden 2019 12:15   autor Zaslal: Petr Fiala

V úterý 15.1. se naše škola proměnila na trend dnešní doby - únikovou místnost. Žáci G4 - G7 si mohli vyzkoušet uniknout z dalšího trendu naší doby a to tzv. fakenews. Místo tradiční přednášky si žáci v praxi vyzkoušeli, jak poznají poplašné a nepravdivé zprávy skryté v textu, v obrázcích a jiných zdrojích. 

Nejrychlejším týmem byl tým z PEG3. A jak hodnotí jejich únik?

"Na chvíli jsme se mohli vtělit do role novinářů, kteří musejí ověřovat pravdivost informací. Jakožto zkušený tým novinářek, jsme vytvořili nový školní rekord. Podařilo se nám odhalit toho hrozného padoucha, který chtěl zničit radost zrušením prázdnin. Aktivita se nám velice líbila, proto ji dáváme 9 bodů z 10, protože papír nebyl domácí a v obálce byl bujón. Děkujeme za skvělou organizací." 

 

Tento tým dokázal uniknout za 18 minut a 30 sekund. Což byl opravdu nejrychlejší únik dnešního dne. 

 

 

 

  datum 7.prosinec 2018 11:00   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Ve čtvrtek 29.11. 2018 jsme se vypravili na krajské kolo v Pišqworkách. Z oblastního kola na krajské kolo z naší školy postoupily dva týmy. Tým Týpci ve složení Stanislav Srba, Radek Hegenbart, Jaromír Péc, Vilém Schlapák a Jakub Nosál. Tým Lampičky ve složení Veronika Hegenbartová, Mai Thu Ha, Vojtěch Hábl, Marek Dubovský a Aneta Skopalová.Skupinou projely oba dva týmy jako nůž máslem a hladce postoupily do play-off.

  datum 6.prosinec 2018 9:39   autor Zaslal: Hanka Lukešová
Nově otevřená stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je výstavním holdem k 100. výročí založení Československé republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se vztahuje k jednotlivým letům 1918 – 2018 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich autora. Zvolený princip nabízí zajímavé kombinace děl, která se obvykle do své blízkosti nedostávají. Touto metodou občas vznikla nečekaná až konfrontační setkání (např. Jakub Schikaneder vedle Mikuláše Medka, Toyen  vedle  Theodora Pištěka), jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu souzní či dokonce poskytují představu o charakteru umění své doby (např. socialistický realismus 50.let či uvolněná mnohovrstevnatost „zlatých šedesátých“). Netradiční expozice tentokrát představuje neobvyklý pohled na prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí a skýtá prostor pro interpretaci jednotlivých obrazových příběhů i nečekaně vzniklých vizuálních či obsahových paralel.
Interaktivní prohlídka tudíž nabídla studentům G5 a G6 nejen poznat novou expozici uměleckých děl, ale uvědomit si dobu jejich vzniku i vazbu na charakteristické milníky v dějinách naší republiky, představila rozdílnost uměleckých přístupů a několik osudových příběhů autorů. Nechyběla ani tvůrčí aktivita – poskládat puzzle, pracovat s časovou přímkou či vyzkoušet si koláž inspirovanou vystaveným dílem. Všechny však překvapila novinka galerie, která umožnila zprostředkovat poznání děl nevidomým lidem formou hmatové interpretace
  datum 27.listopad 2018 13:35   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Od září provází třídu G4 indiánská tématika. Proč? V učebnici literatury jsme četli ukázky z knih A.V. Friče, V. Hálka, pouštěli si indiánkou hudbu, zpívali indiánskou ukolébavku a v hodinách VYV jsme tkali či vyráběli korále z odpadového materiálu, podobně jako indiáni z plodů, peří nebo ostnů dikobrazů. Završením celého projektu pak byla 22. 11. návštěva Náprstkova muzea, kde výstava Indiáni studentům přiblížila původní obyvatele Severní a Jižní Ameriky a jejich minulé i současné tradice. Ocitli se na dobrodružné cestě fascinujícím světem indiánů, na které spatřili originální sbírkové předměty získané českými badateli a cestovateli, velkoplošné fotografie, autentické filmové i fotografické dokumentace a zvukové nahrávky. Nechyběly ani atraktivní předměty, jako jsou zmenšené trofejní hlavy ekvádorských Jívarů (tzv. tsantsy), péřová čelenka parikó brazilských Bororů, překrásná maska vlčí bytosti či mumifikované tělo indiána z mohylového hrobu. Putování výstavou začalo v Severní Americe návštěvou lovců bizonů z Velkých plání, řezbářů totemových sloupů Severozápadu, pueblanských keramiků a navažských tkalců, obyvatel dlouhých domů v severovýchodních lesích a Inuitů arktické oblasti. Následně se studenti dostali i do tropického deštného pralesa amazonské pánve, kde se potkali s amazonskými indiány a jejich běžnými činnostmi, vyzkoušeli si křísnout jiskry, které indiáni používali k zapalování svých ohňů. Prohlédli si tradiční dům i různé typy pohřebišť. Ocitli se také v údolích a náhorních plošinách And. Studenti se dozvěděli  i takové informace, že za bobří kožešinu indiáni dostali dva korálky, že obydlí v Andách byla pro nepřítele nepřístupná, neboť do horních pater byl možný přístup jen po žebřících a ten prostě stačilo vytáhnout, že bizony chytali do nastražených pastí a využili celé tělo zvířete, že Inuité znali nepromokavé parky, které šili ze střev tuleňů, že indiáni líčili pasti na papoušky a orly, aby jim vytrhli peří, které by nebylo potřísněno krví při jiném způsobu lovu, že iglú mělo tři části, že močový měchýř bizonů používali jako vak na vodu, že to byli kanibalové, protože při obřadech jedli nejen své mrtvé nepřátele, ale též mrtvé příbuzné, že byli bigamisté, neboť za manželky měli i sestry svých žen, že urny s mrtvými pohřbívali uprostřed osady, že nádoby dělali nejen z lýka, ale též z těla pásovce,že …..

Že to byl zajímavý projekt ???

  datum 21.listopad 2018 12:03   autor Zaslal: Hanka Lukešová

21.listopadu slavíme Evropský den pro cystickou fibrózou. Pro tento den jsme na podporu všech nemocných cystickou fibrózou vyrobili s třídami G2 a G3 papírové větrníky a  pomocí fotografie takto naši podporu medializovali. Náš "Větrníkový" den je určený k šíření osvěty,neboť cystická fibróza (častěji se setkáváme s termínem "slané děti") je dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí, ale i některé další orgány. Jako bonus proběhla mezi třídami i zaměstnanci školy sbírka, kde se sešlo neuvěřitelných 2 250,.Kč. Všem moc děkujeme, jste úžasní !!!!!

 

#vetrnikovyden2018

#vetrnikovyden2018 

  datum 6.listopad 2018 8:28   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Chodovská knihovna patří mezi ty knihovny, které svým doprovodným programem nabízí akce jak pro školáky, tak pro dospělé. Studentům gymnázia nabídla řadu besed, které obohatí běžnou školní výuku. A tak se 25.10. třída PEG4 vypravila na povídání o Osvobozeném divadle a jeho nejvýraznějších představitelích – Janu Werichovi, Jiřím Voskovcovi a Jaroslavu Ježkovi.

A přednášel David Jakubec, náš loňský absolvent!!! Povídání bylo zdařilé, doplněné hudebními ukázkami, prací s textem a s dopisy, které si Werich s Voskovcem psali po druhém Voskovcově odjezdu do Ameriky. David to zvládl bravurně, studenti mohli být více komunikativní.

 

  datum 1.listopad 2018 9:58   autor Zaslal: Hanka Lukešová

 Naše škola, kromě jiných aktivit, oslavila 100. výročí vzniku Československé republiky netradičně, a sice formou slam poetry. Je to specifický styl básnického přednesu, jeho podoba není ukotvena jasnými pravidly, přednes musí být natolik sugestivní či zábavný, aby dosáhl největšího ohlasu v publiku. Často připomíná rap bez hudebního podkresu a diváci jsou nezřídka vyzváni k interakci. Řada slamerů vystupuje pod pseudonymy. K nám přijel Dr. Filipitch – Filip Koryta, mistr republiky ve slam poetry (absolvent sokolovského gymnázia), Tukan – Robert Netuka (z Bukovan), Michal Kubala, Anatol Svahilec, Švéd a Lef Ľ Leviatan. Jejich slamy se týkaly osudových osmiček ve stoleté historii naší republiky.  Soutěžilo se ve dvou kolech a o výsledku rozhodovalo 10 náhodně vybraných studentů, kterým byly rozdány bodovací kartičky s hodnotou 0 – 10. Slamy vzbuzovaly mezi studenty smích a výkony slamerů byly hodnoceny velmi pozitivně, tím spíš, že např. Anatol Svahilec  slamoval vleže.

 

 

  datum 25.říjen 2018 12:06   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Třída našich nových primánů se vydala na adaptační kurz, který nesl název: Aby prima byla prima. Uskutečnil se v Karlových Varech v prostorách Domova mládeže v Drahovicích. Zde byli naši žáci ubytováni v hotelové části komplexu a k jejich maximální spokojenosti již scházela jen hromada sladkostí a neomezené připojení k internetu. Výbornou maminčinu kuchyni totiž skvěle zastoupila místní skvělá kuchyně, která žáky zásobila plnou penzí průběhu pracovně náročných dní. Otevřenou náruč pak poskytly paní učitelky, jež s dětmi absolvovaly celý program. Program vedla zkušená pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny, paní Martina Fialová. Ta si pro nový kolektiv připravila mnoho aktivit, jejichž cílem bylo stmelit tuto novou skupinu a prohloubit vzájemnou sounáležitost třidy. 
Aktivity spočívaly v umění vyslechnout druhého, říci mu svůj názor a akceptovat názor druhých. Navzájem se o sobě žáci dozvídali mnoho zajímavých informací, učili se společně překonávat překážky, pomáhat slabším, nesmát se druhému, pokud udělá chybu a podat mu pomocnou ruku ve chvíli, kdy mají pocit, že je jejich pomoc potřebná. Poslední den pobytu se celá třída, vydala na procházku do blízkých lesů. Za doprovodu smíchu a za všeobecného veselí doťapala až na vyhlídku Tři kříže. Zde se zaslouženě občerstvila, zhlédla ukázky parkuru, o který se pokouší jeden ze žáků a též ukázku šermu, jenž byl zálibou dalšího spolužáka. Provizorní meče se však staly v zápalu boje nebezpečnými, proto byla všechna klání ukončena. Lákadlem pro opuštění vyhlídky byla vidina skvělého oběda, po kterém již následoval transfer do milovaných domovů. 
Celý pobyt byl velmi vydařený. Užily si jej děti i paní učitelky. Je vždy fajn, když nový kolektiv vyjede mimo budovu školy a má šanci se lépe poznávat. Z reakcí primánů jednoznačně vyplývá, že se „adapťák" skutečně líbil, dokonce prý mohl být delší.

 

  datum 27.červen 2018 9:56   autor Zaslal: Hana Stýblová

Naše gymnázium obhájilo titul ekoškoly na další 4 roky!!!

 

 

  datum 16.červen 2018 13:58   autor Zaslal: Eva Temňáková

Škola podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018.  Návrh byl Radou Karlovarského kraje schválen a na jeho realizaci jsme obdrželi dotaci ve výši 48.028,-- Kč.

Celý projekt nese název „Aby prima byla prima – program adaptace třídního kolektivu“ a je zaměřen na nové žáky, kteří od září 2018 nastoupí do třídy G1, tedy primy osmiletého gymnázia.

Jde o adaptační kurz, který se uskuteční ve dnech 9. - 11. 10. 2018 v Domově mládeže a školní jídelně Karlovy Vary a bude zaměřen na podporu soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a sebehodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodičky primární prevence se žáky bude pracovat i zkušená lektorka a etopedka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

Bližší informace k adaptačnímu pobytu a diagnostice žáků, která proběhne před výjezdem na kurz, budou zákonným zástupcům podány na třídní schůzce ve čtvrtek dne 6. září 2018.

© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov