Bakaláři

 

Plán práce na prosinec 2019

 

Oznámení o sloučení škol, odpovědi na nejčastější dotazy

Sloučení škol - článek ze Zpravodaje města Chodov - prosinec 2019

 

 

 
  datum 4.prosinec 2019 0:03   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Už tři roky se vždy začátkem podzimu přihlašujeme na jednu suprovou soutěž. Tím začíná naše piškvorkové období. Měsíc pasivně agresivního škrábání křížků a koleček ideálně tak, abychom spojili pět stejných znaků dříve než protihráč.

  datum 3.prosinec 2019 22:05   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Není krásnějšího startu týdne než přednáška o AIDS. Nevěříte? Naše G5 s G6 se o tom přesvědčila v pondělí 25.11. Přednášky tohoto typu jsou u nás na škole již klasikou a každá třída si jí alespoň jednou prošla. My (G6) jsme si ní minulý týden prošli po druhé a mohu tedy říct, že byla i tento rok velice podobná té minulé. 

  datum 21.listopad 2019 8:26   autor Zaslal: Petr Fiala
Skvělá zpráva! Máme 2 postupující v nejstarší kategorii senior. Majda Hynková a Péťa Antal postoupili do krajského kola Bobříka informatiky, které se koná 28. ledna na SPŠ Ostrov. Doufáme, že se jim povede i nadále! Děkujeme za reprezentaci školy. 
  datum 20.listopad 2019 13:18   autor Zaslal: Petr Fiala

Žák třídy G6 - 

"V úterý 29. listopadu 2019 jsme se vypravili vlakem v sedm hodin ráno na výlet do liberecké IQLandie. Do Liberce jsme dorazili po přestupu v Ústí nad Labem o půl dvanácté a po krátké procházce jsme byli na místě. U vstupu jsme od pana učitele obdrželi do skupin papíry s velmi těžkými otázkami, na které jsme měli nalézt odpovědi během čtyř a půl hodinového pobytu v IQLandii. Většina z nás poobědvala v místní kantýně. IQLandii jsme opustili současně s koncem otevírací doby. Domů jsme se vypravili opět vlakem. Všichni jsme do svých domovů dorazili v pořádku až po deváté hodině večerní. Výlet se nám moc líbil, děkuji Mr Fiala za super nápad. "

 

Žákyně třídy G5 - 

"Dne 19.11. jsme se společně s pár spolužáky z třídy G6 zůčastnili exkurze v IQ Landii v Liberci. Vyjeli jsme v časných ranních hodinách z vlakového nádraží a do IQ Landie dorazili okolo dvanácté. Po rozdělení do skupinek a obdržení pracovních listů začala naše čtyřhodinová prohlídka celého areálu. Celkem v deseti expozicích nazvaných například Člověk, Živly, Věda v domě nebo Sexmisie jsme měli možnost obohatit své vědění, zodpovědět si na dosud nezodpovězené otázky, ale zároveň si užít i spoustu zábavy. A tak jsme si vyzkoušeli například vlastní mozkovou aktivitu a simulátor přírodních katastrof (zemětřesení/vichřice). Poměřili jsme, jak rozdílná je gravitace na různých planetách. A třeba se i proměnili v pohon obří pračky. V 16:00 jsme se odebrali zpět na vlakové nádraží a vyrazili směr domov. Celý den jsme si náramně užili a těšíme se na další akce."

 

 

  datum 13.listopad 2019 13:08   autor Zaslal: Petr Fiala
Od 8. 11. do 13. 11. u nás probíhal další ročník Bobříka informatiky.
Celkově naše škola uspěla velmi dobře. Ze všech kategorií jsme měli 38 úspěšných řešitelů, kteří zvládli nástrahy Bobříka. V nejmladší kategorii (prima, sekunda) jsme měli 13 úpěšných řešitelů! Nejlepší se stala Míša. V kategorii Kadet (tercie, kvarta) bylo 12 úspěšných řešitelů a nejlepším byla Anička. V kategorii Junior (kvinta, sexta) bylo celkem 13 úspěšných řešitelů a nejúspěšnějším byl Radek. V nejvyšší kategorii nebyl ani jeden úspěšný řešitel, ale nejvíce bodů získal Petr. I tak má velikou šanci postoupit do krajského kola, které se koná v únoru. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy! 
  datum 11.listopad 2019 9:02   autor Zaslal: Petr Fiala

Ve středu 23.10. měla třída G5 v aule školy dvouhodinový kurz první pomoci vedený dvěmi pracovnicemi sokolovské nemocnice společně s přičiněním třídního učitele. Kurz byl prokládaný jak výkladem, tak i "vyzkoušením si na vlastní pěst". A tak jsme si kromě resuscitace na resuscitační figuríně také zkoušeli měřit tlak a učili se například správně zafixovat zlomenou končetinu. Z těchto dvou příjemných, ale zároveň i velmi poučných hodin jsme si odnesli velmi cenné informace a jsme připraveni komukoliv poskytnout první pomoc.
Žákyně G5

 

  datum 4.listopad 2019 9:13   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Škola s poskytnutím dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018 realizovala projekt s názvem „Aby prima byla prima – program adaptace třídního kolektivu“, který byl zaměřen na nové žáky, kteří od září 2019 nastoupili do třídy G1.

Šlo o adaptační kurz, který se uskutečnil v polovině měsíce října v Domově mládeže a školní jídelně Karlovy Vary a byl zaměřen na podporu soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a sebehodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodičky primární prevence se žáky pracovala i zkušená lektorka a etopedka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

 

  datum 3.září 2019 7:39   autor Zaslal: Petr Fiala
 
Naše škola uspěla ve výběrovém řízení mezivládní organizace Fulbright Commission, jejímž zřizovatelem je ministerstvo školství USA a ČR. Na tomto základě byla na naši školu delegována americká lektorka, slečna Meredith Catrien Kellogg, která bude  po celý rok vyučovat anglický jazyk ve všech třídách ve spolupráci s učitelem angličtiny.  
Slečna Kellogg vystudovala starověkou řečtinu a srovnávací literaturu. Evropa pro ni není zcela novou destinací. Část svých studií strávila v Dánsku a kromě toho,  její rodina má kořeny v Holandsku, kam jezdí v době prázdnin. Českou republiku si vybrala protože jí učarovala krásná příroda Česko-saského Švýcarska, které navštívila na krátkou dobu v loňském roce, a také pro naši bohatou historii a unikátní architekturu.
Po dobu svého pobytu by se ráda věnovala i mimoškolní činnosti spojené s jejím posláním zde a proto nabízí pro učitele, žáky i jejich rodiče tři následující kluby, které budou zahájeny koncem měsíce září:
  • English Conversation club
  • American Culture Club
  • Mythology Club
Zájemce prosím, aby kontaktovali Mgr. J. Čejkovou Tegerovou, buď osobně nebo na  e-mailové adrese: jcejkova-tegerova@gasos.cz 
© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov