Bakaláři

 

Plán práce na listopad 2019

 

Oznámení o sloučení škol, odpovědi na nejčastější dotazy

 

 

 

 
  datum 13.listopad 2019 13:08   autor Zaslal: Petr Fiala
Od 8. 11. do 13. 11. u nás probíhal další ročník Bobříka informatiky.
Celkově naše škola uspěla velmi dobře. Ze všech kategorií jsme měli 38 úspěšných řešitelů, kteří zvládli nástrahy Bobříka. V nejmladší kategorii (prima, sekunda) jsme měli 13 úpěšných řešitelů! Nejlepší se stala Míša. V kategorii Kadet (tercie, kvarta) bylo 12 úspěšných řešitelů a nejlepším byla Anička. V kategorii Junior (kvinta, sexta) bylo celkem 13 úspěšných řešitelů a nejúspěšnějším byl Radek. V nejvyšší kategorii nebyl ani jeden úspěšný řešitel, ale nejvíce bodů získal Petr. I tak má velikou šanci postoupit do krajského kola, které se koná v únoru. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy! 
  datum 11.listopad 2019 9:02   autor Zaslal: Petr Fiala

Ve středu 23.10. měla třída G5 v aule školy dvouhodinový kurz první pomoci vedený dvěmi pracovnicemi sokolovské nemocnice společně s přičiněním třídního učitele. Kurz byl prokládaný jak výkladem, tak i "vyzkoušením si na vlastní pěst". A tak jsme si kromě resuscitace na resuscitační figuríně také zkoušeli měřit tlak a učili se například správně zafixovat zlomenou končetinu. Z těchto dvou příjemných, ale zároveň i velmi poučných hodin jsme si odnesli velmi cenné informace a jsme připraveni komukoliv poskytnout první pomoc.
Žákyně G5

 

  datum 6.listopad 2019 20:20   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

Ve čtvrtek 24.10. jsme se zúčastnili simulace jednání Rady Evropské Unie a Parlamentu. Cílem této celodenní akce bylo přiblížit mladým studentům politické procesy, které vedou k vyřešení problémů v EU a seznámit je s vytvářením směrnic. 

  datum 4.listopad 2019 9:13   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Škola s poskytnutím dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2018 realizovala projekt s názvem „Aby prima byla prima – program adaptace třídního kolektivu“, který byl zaměřen na nové žáky, kteří od září 2019 nastoupili do třídy G1.

Šlo o adaptační kurz, který se uskutečnil v polovině měsíce října v Domově mládeže a školní jídelně Karlovy Vary a byl zaměřen na podporu soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a sebehodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodičky primární prevence se žáky pracovala i zkušená lektorka a etopedka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

 

  datum 19.říjen 2019 0:49   autor Zaslal: Radek Hegenbart a Jaromír Péc

V noci z pátku 5.10. na sobotu 6.10. jsme se zúčastnili první plzeňské přednáškové noci, pracovně nazvané PLNOC. Akci tvořila řada úžasných a unikátních přednášek a workshopů všeho druhu (zde program, doporučuji si ho ke čtení otevřit).

  datum 3.září 2019 7:39   autor Zaslal: Petr Fiala
 
Naše škola uspěla ve výběrovém řízení mezivládní organizace Fulbright Commission, jejímž zřizovatelem je ministerstvo školství USA a ČR. Na tomto základě byla na naši školu delegována americká lektorka, slečna Meredith Catrien Kellogg, která bude  po celý rok vyučovat anglický jazyk ve všech třídách ve spolupráci s učitelem angličtiny.  
Slečna Kellogg vystudovala starověkou řečtinu a srovnávací literaturu. Evropa pro ni není zcela novou destinací. Část svých studií strávila v Dánsku a kromě toho,  její rodina má kořeny v Holandsku, kam jezdí v době prázdnin. Českou republiku si vybrala protože jí učarovala krásná příroda Česko-saského Švýcarska, které navštívila na krátkou dobu v loňském roce, a také pro naši bohatou historii a unikátní architekturu.
Po dobu svého pobytu by se ráda věnovala i mimoškolní činnosti spojené s jejím posláním zde a proto nabízí pro učitele, žáky i jejich rodiče tři následující kluby, které budou zahájeny koncem měsíce září:
  • English Conversation club
  • American Culture Club
  • Mythology Club
Zájemce prosím, aby kontaktovali Mgr. J. Čejkovou Tegerovou, buď osobně nebo na  e-mailové adrese: jcejkova-tegerova@gasos.cz 
© 2011-2019 Gymnázium & SOŠ Chodov