STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Co to je SOČ?

Domovské stránky soutěže: http://www.soc.cz.
Zde jsou veškeré informace včetně archivu prací a jejich obsahu, organizačních informací, kontaktů na krajské koordinátory, charakteristik oborů, návodů, jak psát práci SOČ, jak se přihlásit, jak práci obhájit...

Tipy na témata prací, stáže, školení, konzultanty, vědecká pracoviště

a) Otevřená věda - "Hledáme nové vědce"
Projekt Akademie věd ČR, který zájemcům z řad žáků středních škol nabízí přednášky a dlouhodobé stáže, učitelům nabízí akreditované vzdělávací kurzy. Akce probíhají na ústavech Akademie věd ČR a pracovištích vysokých škol po celé ČR. 
Je nutné se přihlásit na podzim v prvním pololetí předposledního roku studia, aby práce vyšla na poslední rok a byla použitelná jako maturitní a SOČka.

b) nabídka témat na webu SOČ
Odkazy na univerzity a další vědecká zařízení: http://www.soc.cz/temata-praci

c) Talnet
Pro nadšence do přírodních a technických věd bude určitě užitečný odkaz http://www.talnet.cz/. Projekt využívá ve vstupní fázi online prostředí. Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let. Cílem projektu je identifikace nadaných žáků a rozšíření nabídky vzdělávání v přírodních a technických vědách bez ohledu na čas a prostor. Talnet spolupracuje s oborovými specialisty, učiteli, rodiči a psychology. Důraz je kladen jak na rozvoj specifického nadání, tak na harmonizaci vývoje nadaných.
Uzávěrky přihlášek většinou během září.

d) Konzultační střediska SOČ
Od ledna 2012 fungují čtyři konzultační střediska SOČ poskytující odbornou podporu učitelům a žákům při zpracování soutěžních prací SOČ. Konzultační střediska vznikla díky projektu Perun (Péče. Rozvoj a Uplatnění Nadání). Jednou z aktivit projektu jsou Střediska Podpory Nadání (SPONY), která mají za úkol podporovat aktivity pro nadané žáky a jejich učitele ve vazbě na některou z technických či přírodovědných olympiád. Při Národním institutu dětí a mládeže MŠMT funguje od ledna 2012 SPONA pro soutěž SOČ. První aktivitou, kterou Spona SOČ zahajuje svoji činnost, jsou konzultační střediska SOČ. Dále se připravují prázdninové stáže na odborných pracovištích, letní škola pro zájemce o technické obory, zahraniční výměnné pobyty studentů, exkurze na mezinárodní soutěž EU Contest pro učitele a další podpůrné aktivity – např. databáze porotců a hodnotitelů, kterou by mohli využívat organizátoři na všech soutěžních úrovních.
Seznam konzultačních středisek SOČ viz http://www.soc.cz/konzultacni-strediska
Konzultační středisko pro přípravu žáků na zahraniční soutěže Ing. Miroslava Fatková, Ing. Jana Ševcová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační středisko pro fyziku – na pracovišti Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Školitel: RNDr. Jan Šlégr, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační středisko pro politologii na pracovišti Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační středisko SOČ zaměřené na biologii. Kontaktní osoba: RNDr. Petr Veselý Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Školitelé konzultačních středisek budou poskytovat žákům a učitelům konzultace k odborným problémům v souvislosti se zpracováním středoškolských prací SOČ, budou vypisovat témata prací, umožní realizaci experimentu s využitím technického zázemí univerzity, technické středisko v Sezimově Ústí poradí a pomůže s výrobou učební pomůcky nebo modelu. Konzultace nejsou určeny pouze žákům a učitelům z měst, ve kterých střediska vznikla. Konzultovat je možné prostřednictvím e-mailu a skype. V případě osobní konzultace je možné proplatit žákovi náklady na jízdné. Pro každé konzultační středisko počítáme s náklady na dopravu ve výši 20 tis. Kč ročně. Stejná částka je pro každé konzultační středisko připravena i na hrazení nákladů na materiál, chemikálie, provoz technických zařízení při pomoci žákovi s jeho odborným projektem.
S odbornými dotazy se obraťte přímo na jednotlivé školitele e-mailem. V případě dalších organizačních dotazů, se obraťte na NIDM MŠMT (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

e) Projekt Podpora talentů
Podpora talentů v Plzeňském kraji, který je momentálně finančně zaštiťován krajským úřadem - obsahuje výukové kempy pro nadané studenty a žáky - především účastníky SOČ a olympiád - matematické, fyzikální , chemické, biologické a v programování - vše, včetně ubytování a stravování je zdarma.

f) ZČU Plzeň
Projekt "Bav se vědou": www.bavsevedou.zcu.cz obsahuje i kontakty na osoby, které jsou schopné kontaktovat případného vedoucího práce SOČ, což lze zkusit i při exkurzi na ZČU nebo během přednášky odborníků na naší škole.
V případě zájmu o konkrétní téma, dotazů nebo potřeby zajištění vedoucího práce napiš někomu z nabídky na https://bavsevedou.zcu.cz/kontakt/- v mailu stačí uvést, o jakou oblast bádání máš zájem (alespoň orientační nástřel tématu, které tě zajímá) a během 14 dnů vám odpoví a případně uvedou konkrétní nabídky témat a vedoucích vaší práce.
Nebo se podívej přímo na web ZČU, např. katedra kybernetiky tam má přímo přehled nabízených témat: http://www.kky.zcu.cz/cs/student-works, ostatní leckdy také, nebo témata nabízejí prostřednictvím výše zmíněných projektů. I další univerzity nabízejí podobné služby, protože tím lákají budoucí studenty. Vhodné je použít k jejich kontaktování i konzultační střediska SOČ - viz výše.

g) prezentace z listopadového semináře pro začínající autory SOČ
Lze je najít na webu Gymnázia L. Pika Plzeň: http://www.gop.pilsedu.cz/seminare-soc, každoročně aktualizováno koncem listopadu
nebo i na webu krajského úřadu plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/skolstvi-a-sport

h) KCVJŠ Plzeň
Mgr. Lukáš Vlček - ředitel Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo zástupce ředitele PaedDr. Ladislav Voldřich, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nabízí také možnost zprostředkovat kontakty na vedoucí prací SOČ mimo technické obory téměř na cokoli ("...i na teorii hudby máme lidi..." :-)), napiš na mail

i) Začni (si) s přírodovědou (Přírodovědecká fakulta UK Praha)

j) Biomedicínské centrum LF UK Plzeň
http://www.biomedic-plzen.cz/cz, které nabízí od konzultantů přes pracoviště po téma vše komplet. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti nahrazování a regenerace orgánů.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search