Stínování ve společnosti ZF Group s paní Mgr. Hanou Mrkvanovou na pozici HR Process Expert CZ absolvovala Michaela Matějková.

Získala přehled o procesech a systémech spojených s prací v oddělení lidských zdrojů v rámci celé mezinárodní společnosti, měla možnost vidět fungování dalších oddělení a díky přístupu a zodpovězení konkrétních otázek má představu jaké dovednosti a kompetence je potřebné při práci se zaměstnanci umět a rozvíjet.

Zájem o oblast kvantové fyziky přivedl našeho studenta k jednodenní stáži na Masarykově univerzitě v Brně ve výzkumné skupině kvantově-mechanického modelování materiálů pod vedením prof. RNDr. Mojmíra Šoba. Této  návštěvě předcházely online konzultace s odborníky: doc. Mgr. Martinem Spoustou, Ph.D. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK; Mgr. Jindřichem Kolorenčem, Ph.D. z Fyzikálního ústavu akademie věd a prof. RNDr. Janem  Rakem, PhD. ze spol. Namitech. Přínosnou zkušeností byla nejen možnost debatovat se studenty o středoškolské odborné činnosti, ale i pohovořit s proděkankou pro spolupráci se středními školami paní doc. Mgr. Markétou Munzarovou, Dr. rer.nat., která se na přírodovědecké fakultě věnuje péči o talenty a celoživotnímu vzdělávání.

Pozice vedoucího oddělení s přesahem na mezinárodní trh ve firmě Česká zbrojovka a.s. se zdála být nedostupná, ale vstřícnost vedení společnosti umožnila našemu studentovi Martinu Hlaváčkovi (4. AJ) zažít denní činnosti s panem Dušanem Gáškem (Commercial Sales Director).  Ten mu mj. zprostředkoval osobní zkušenost včetně uvědomění si toho, jak moc je na pozici nezbytné vysoké pracovní nasazení. Také zdůraznil nutnost detailního plánování časového harmonogramu.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search