Pozice kvantového fyzika

Zájem o oblast kvantové fyziky přivedl našeho studenta k jednodenní stáži na Masarykově univerzitě v Brně ve výzkumné skupině kvantově-mechanického modelování materiálů pod vedením prof. RNDr. Mojmíra Šoba. Této  návštěvě předcházely online konzultace s odborníky: doc. Mgr. Martinem Spoustou, Ph.D. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK; Mgr. Jindřichem Kolorenčem, Ph.D. z Fyzikálního ústavu akademie věd a prof. RNDr. Janem  Rakem, PhD. ze spol. Namitech. Přínosnou zkušeností byla nejen možnost debatovat se studenty o středoškolské odborné činnosti, ale i pohovořit s proděkankou pro spolupráci se středními školami paní doc. Mgr. Markétou Munzarovou, Dr. rer.nat., která se na přírodovědecké fakultě věnuje péči o talenty a celoživotnímu vzdělávání.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search