Ekonomické lyceum

Čtyřletý obor 78-42-M/02 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Ekonomické lyceum je přínosem především pro ty žáky, kteří předpokládají, že by pokračovali dále na vysoké škole. Vychází ale vstříc i studentům, kteří chtějí získat širší rozsah znalostí a mít tak větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání. Těm, kteří půjdou studovat na vysokou školu, lyceum usnadňuje studium odborných předmětů na VŠE, nezavírá cestu ke studiu právnických, filozofických, ani pedagogických fakult. Těm, kteří nechtějí dále pokračovat ve studiu, umožňuje uplatnění v praxi – absolventi velmi dobře využívají dva cizí jazyky, počítače včetně psaní na klávesnici, ovládají ekonomickou a právní problematiku, orientují se v přírodních vědách.

Absolvent získá obecně odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole ekonomického, sociálního a právního směru nebo na VOŠ. Při přímém nástupu do praxe se absolvent rychle orientuje a zapracuje. 

Absolvent může vykonávat: Analytické, administrativní, organizační, pora-denské a další činnosti ve firmách či státní správě. Dokáže zpracovat podklady pro pro-vádění účetních uzávěrek, daňové evidence, vedení evidence zaměstnanců a majetku, umí zajistit podklady pro obchodní jednání, dokáže zpracovat marketingový průzkum trhu apod.

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search