Informační technologie

Čtyřletý obor 18-20-M/01 (pro přijetí z 9. ročníku základní školy)

Informační a databázové systémy jsou perspektivním oborem umožňujícím získání širokého rozhledu v oblasti výpočetní techniky. Ve velké míře je zde zastoupeno programování pomocí moderních programovacích jazyků Java a PHP, tvorba webových stránek a práce s databází. Z oblasti hardwaru se jedná o montáže počítačů, instalace operačních systémů, práce se sítí a možnost získání síťového certifikátu CISCO. Škola má k dispozici skvěle vybavené učebny včetně projektorů, kde studenti získávají nové zkušenosti a poznatky při práci na projektech, které jsou vytvářeny s vazbou na praxi. Souvislá praxe v předních SW a HW firmách v regionu je nedílnou součástí studia. Absolventi tohoto oboru mají vysokou pravděpodobnost uplatnění a nadstandardního platového ohodnocení.

Pokud budou pokračovat ve studiu na vysoké škole, jsou velmi dobře připraveni pro obory zaměřené na hardware, software, databázové systémy a počítačové sítě.

Absolvent se uplatní jako: programátor (JAVA, PHP), programátor automatů (OMRON, Siemens), webkodér (html 5, CSS 3), webový programátor, webový grafik, správce OS, správce počítačových sítí, technik IT, pracovník uživatelské podpory, IT obchodník, návrhář a správce databází (ORACLE, MySQL).

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany
+420 371 725 363
www.gasos-ro.cz
[email protected]

 

 

Hlavní kontakty

Gymnázium:
Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany
Střední odborná škola:
Svazu bojovníků za svobodu 112/I
337 01 Rokycany
sekretariát SOŠ: +420 371 722 237

Ředitelství

ID datové schránky: 8m6evus
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.
[email protected]
+420 603 431 027

Search