Bakaláři

Praktická cvičení na PřF UK v Praze

  datum 25.květen 2017 15:24   autor Zaslal: Monika Petriláková
Třída G7 se minulou středu vypravila do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Tam na ně čekali odborníci, kteří pro ně měli připravená dvě praktická cvičení z  biologie.
 
Nejprve se žáci zúčastnili praktického cvičení Lidské a zvířecí smysly. Zde měli šanci otestovat si své vlastní smysly a porovnat je s překvapivými schopnostmi některých druhů zvířat. Během cvičení dostali základní informace o jednotlivých smyslech a prohlédli si obrázky smyslových orgánů. V čichovém a hmatovém kvízu vyzkoušeli, jak náročné je poznat různé vůně a určit tvary předmětů poslepu. Na optických klamech se přesvědčili, jak nás mozek „obelhává“ a vidí někdy i věci, které ve skutečnosti neexistují. 

Po obědě čekalo žáky praktické cvičení Sběratelé kostí v Hrdličkově muzeu na katedře biologie. Víte jak lze z kosterních pozůstatků zjistit, komu patřily? Od zkušeného antropologa žáci postupně získali řadu informací o lidském těle, které pak sami využili při sestavování modelu kostry. Lektor se studenty podrobně probral i mezipohlavní rozdíly, změny na kostech v průběhu růstu a stáří, dopady vážných onemocnění či zranění. Po sestavení modelu kostry byly jednotlivé změny a defekty kostry prezentovány na skutečném antropologickém materiálu.

 

Pro žáky byla přínosná nejen praktická cvičení ale také navštívení laboratoří vysoké školy a jejích prostor.

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov