Bakaláři

Projektový den ekotýmu

  datum 12.prosinec 2016 12:16   autor Zaslal: Monika Petriláková
Koncem listopadu proběhlo druhé setkání ekotýmu. Cílem setkání bylo seznámit žáky ze třídy G1 s programem Ekoškola.
 
Členové ekotýmu je s náplní naší práce seznámili zajímavou formou. Nejprve jim Kája s Káťou odprezentovaly základní pravidla fungování Ekoškoly a všechny kroky, které jsme museli podniknout, abychom se mohli pyšnit tímto titulem. Seznámili je rovněž s naší školní soutěží Recyklohraní, které se účastní všechny třídy. Podstatou je sběr starých elektrospotřebičů ale také baterií a víček, které se pak mohou ještě využít jinde. Třídy za své ekologické chování získávají body a nejaktivnější třída dostane na konci roku finanční odměnu. 

 

Poté se již všichni přesunuli do vestibulu, kde pro naše malé nováčky byla připravena soutěž. Žáci byli rozděleni do dvojic a každá dvojice získala kartu, kam mohla získávat body z různých stanovišť.  Na daném stanovišti soutěžili vždy dvě dvojice proti sobě a jen jedna mohla z daného úkolu získat vítězné body. Na konci se všechny body z plnění úkolů sečetly a tři nejlepší dvojice získaly sladké odměny. Žáci museli například ve vědomostní soutěži řešit recyklaci odpadů a ochranu životního prostředí, při pantomimě si procvičili pojmy z dané oblasti a při luštění křížovky se dost naběhali, aby zjistili, kde se v naší škole nachází nástěnky s informacemi o Ekoškole. Ztracenou energii po běhu jim pak dodaly zasloužené bonbony za účast na projektovém dni.

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov