Bakaláři

Návštěva Berlína

  datum 1.prosinec 2016 9:25   autor Zaslal: Petr Fiala
Na základě dotačního Programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016, který financuje MŠMT, jsme vyjeli s 18 žáky naší školy do Berlína. Exkurze se nesla v duchu tématu - Jak přiblížit dějiny holocaustu žákům střední školy formou exkurze.   

   Na programu jsme měli několik míst, která jsme chtěli v rámci tématu exkurze navštívit. Nakonec jsme však stihli poznat daleko více pamětihodností, kulturních památek a zajímavých míst, než jsme si uměli představit.   
   Naší první zastávkou byla vila ve Wannsee, kde se konala nechvalně známá konference, jež se zabývala konečným řešením židovské otázky.  Dnes toto místo slouží jako muzeum s dobovými fotkami, dokumenty, informačními panely a audiovizuálními ukázkami. Okolí honosné vily, ve které se psaly dějiny, zdobí nádherné jezero a rozlehlý park, který jsme si také prošli.    
   Po návštěvě Wannsee nás čekala jedna z nejznámějších dominant Berlína – Braniborská brána. Tento monument završuje socha bohyně vítězství, která pohání čtyřspřeží a přináší mír.  Zároveň je považována za symbol města. Závěr dne jsme si zpříjemnili procházkou po Unter den Linden, což je nejznámější třída v Berlíně, jejíž slávu velebí Muzejní ostrůvek.         
   Druhý den naší exkurze jsme se vydali na prohlídku Památníku romských obětí holocaustu, Památníku homosexuálních obětí holocaustu a Památník zavražděných evropských Židů. Posledně jmenovaný památník je zvláštní svou podobou. Tvoří ho 2711 různě vysokých betonových kvádrů. Do volně přístupné struktury se mohou návštěvníci ponořit z každého místa a projít si tak labyrintem, který je zajímavý také zvlněným terénem. Chvilku tak máte kvádry v úrovni kolem, na jiném místě jste ponořeni hluboko mezi kvádry. Na každého z účastníků tato zajímavost působila jinak, což bylo také záměrem architekta Petera Eisenmana.        
    Dále jsme navštívili také muzeum Topografie teroru, které mezi žáky vzbudilo obrovskou vlnu emocí. Muzeum se nachází v areálu někdejší centrály SS a tajné policie nacistického státu. V muzeu se naši žáci dozvěděli, jaká zvěrstva odsud byla plánována. Kromě tohoto si mohli prohlédnout také např. portréty popravených politiků a členů odboje.         
   Checkpoint Charlie bylo dalším místem našeho zastavení. Muzeum Haus am Checkpoint Cherlie dokumentuje stavbu Berlínské zdi a rozdělení Německa. Na zdi pak byly zaznamenány konkrétní případy pokusů o útěk a ukázky nejrůznějších technik, které měly k útěku pomoci.       
   Našli jsme také místo, kde se původně nacházel kryt A. Hitlera. Dnes se na tomto místě nachází jen pamětní deska s podrobným plánem podoby tohoto krytu.
   Závěr druhého dne patřil návštěvě Bundestagu (budově parlamentu) s exkurzí. Po absolvování přísné kontroly jsme se si vyslechli přednášku v němčině a zjistili, že ve stejnou dobu byla v areálu i kancléřka Angela Merkelová. Po přednášce jsme vyšplhali na vrchol skleněné kopule, odkud se nám naskytl překrásný výhled na Berlín.
   Koncentrační tábor Sachsenhausen jsme navštívili v rámci třetího dne exkurze. Návštěva tohoto místa v nás zanechala silné dojmy, na některých místech bylo velmi těžké zadržet slzy. Pocit sounáležitosti v nás vzbuzovaly také zmínky o Josefu Čapkovi, který zde pobýval.        
   Historie na nás dýchla při návštěvě olympijského stadionu, kde se v roce 1936 konaly LOH.         
   V tento den jsme ještě navštívili Eastside Gallery – nejdelší souvislý zbytek Berlínské zdi, který je zároveň největší galerií pod širým nebem na světě. Na 1316 metrů dlouhém úseku Berlínské zdi se tu zvěčnilo 118 umělců z 21 zemí. Mezi nejznámější dílo patří bezpochyby Bratrský polibek.  
   Předposlední den pobytu jsme se vydali do Postupimi, do hlavního města Braniborska. I zde se psaly dějiny a to nejen v podobě konání postupimská konference. Postupimský areál však ukrývá i další krásy, které jsme si nemohli nechat ujít.  Navštívili jsme Mramorový palác, zámek Sanssouci a galerii obrazů. Někteří nadšení pak ve volném čase navštívili ještě Nový palác, Čínský čajový pavilon a Oranžerii.       
   Poslední den jsme se ve skupinkách vydali na místa, která jsme ještě chtěli vidět, ale v rámci společného programu jsme je nestihli navštívit. Někteří se tak vydali např. na Berlínskou televizní věž, ze které byl úžasný výhled na obrovský a krásný Berlín.
   Po návratu do školy si přichystali účastníci exkurze prezentace s informacemi a fotkami pro své spolužáky.  
    Exkurzi považujeme za velmi zdařilou. Nejenže byli žáci seznámeni s mnoha novými informacemi, ale jejich časté otázky a dotazy nás ujistily v tom, že podobné zážitkové exkurze mají smysl. Žáci se tak díky tomuto projektu dostali do míst, o kterých slýchávají ve škole. Věříme, že poznatky z této exkurze dlouho nezapomenou.

 

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov