Bakaláři

Setkání Ekoškol Karlovarského kraje

  datum 7.listopad 2016 20:10   autor Zaslal: Monika Petriláková

Dne 20. října se jako tradičně konala schůzka ekotýmů Ekoškol z našeho kraje. Tentokrát se část našeho ekotýmu podívala do obce Drmoul v Chebském kraji, kde nás přivítala místní základní škola. Celý den proběhl příjemně a s milým přístupem, jak žáků, tak i učitelů. 

 

Jako první bod programu si pro nás sbor zdejší školy připravil koncert tematicky zaměřený na Den stromů. Poté nás čekalo představování a seznamování členů všech přítomných ekotýmů spojené s výborným občerstvením, které připravili sami žáci. Dále jsme se rozdělili na mladší a starší žáky. Zatímco zástupci základních škol se s vervou pustili do výroby papírového lesíku, tak žáci středních škol se spolu s učiteli zúčastnili zajímavé přednášky o Perlorodkách říčních a jejich kriticky ohroženém stavu.
 
Všichni jsme poté navštívili i mateřskou školu, kde snad každého zaujali krásné velké domečky z dřeva a jiných přírodnin. Další zastávkou byla Panská rozhledna, ze které jsme mohli spatřit rozlehlé lesy nacházející se v širokém okolí. Cestou zpět jsme ještě měli možnost vidět židovský hřbitov přímo v lese. Celé setkání bylo ukončeno opékáním buřtů a rozdáním dárkových taštiček. 
 
 
© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov