Bakaláři

Naše další setkání

  datum 12.duben 2016 14:26   autor Zaslal: Monika Petriláková

Naše dubnové setkání mělo jeden hlavní cíl - vytvořit pravidla a podobu našeho školního Ekokodexu. Žáci vytvořili pravidla nejprve v menších skupinách, poté je všechny skupiny před ostatními přednesli. Spoustu navržených pravidel Ekokodexu jsme pak společně zredukovali na osm hlavních. Stejně pak proběhlo i hlasování o podobě Ekokodexu. Zvítězila podoba sluneční soustavy, která bude viset u šaten.

 

Naše pravidla Ekokodexu jsou:

 - šetřit vodu a elektřinu

- větrat krátce a intenzivně

- zbytečně nesvítit

- recyklovat

- pečovat o květiny

- udržovat čistotu ve škole

- chovat se šetrně k životnímu prostředí

- dodržovat Ekokodex

 

Každá třída zároveň dostala za úkol vytvořit si do konce dubna svou vlastní podobu Ekokodexu (pravidla však zůstanou stejná). Na výtvory se moc těšíme! Kromě zmíněné tvorby Ekokodexu ekotým dál monitoroval splňování navržených úkolů, pracoval na zvelebení naší zahrady i nástěnek a opět zasahovala i Ekopolicie.

Další setkání proběhne 6.5. těsně před očekávaným auditem! 

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov