Bakaláři

„Člověk a šimpanz aneb lekce od bratranců".

  datum 4.duben 2016 16:56   autor Zaslal: Veronika Honsová


Dne 22.3 za na naši školu přijel Mgr. Jan Pačes, Ph.D. a naše třída G3 se zúčastnila přednášky s názvem „Člověk a šimpanz aneb lekce od bratranců". Tuto přednášku ocenili zejména ti, kteří se rádi zabývají přírodopisem a především stavbou těla různých živočichů. 

Na besedě jsme se dozvěděli množství detailních informací o genech a svalech nejen v našem těle, ale i v těle primátů. Vše jsme si názorně ukázali i na přiložených obrázcích. Přednáška nám posloužila nejen jako zajímavé obohacení našich znalostí, ale také jako lákadlo k dalšímu studiu biologie a samozřejmě genetiky s ní spojené. Ke konci přednášky jsme se zapojili i do obohacující diskuze založené na našich dotazech ohledně genů a zajímavostí v našem těle. Tato beseda nám přinesla jiný pohled na naše tělo i na celou evoluci člověka.

Natálie Matějíčková

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov