Bakaláři

Praktika na PřF UK v Praze

  datum 19.únor 2016 10:30   autor Zaslal: Albín Očkay

Třída G6 se minulou středu vypravila do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Tam na ně čekali odborníci, kteří pro ně měli připravená praktická cvičení z chemie a biologie.

  

Nejprve si museli vyřešit úlohu z analytické chemie. Jednou z úloh klasické analytické chemie je zjišťování přítomnosti různorodých látek v kapalných vzorcích. V rámci praktického cvičení žáci pátrali na základě rozmanitých skupinových a specifických činidel po přítomnosti vybraných kationtů a aniontů v modelových roztocích. V návaznosti na tyto experimenty se seznámili s nejdůležitějšími analytickými reakcemi vybraných iontů.
 
Následně se žáci přemístili na pracoviště biologie, kde je čekala pitva Plzáka španělského. Nejprve si zopakovali základní informace o plžích. Během pitvy si pak ukázali všechny soustavy, popsali si je a vysvětlili jejich význam. Podívali se i na takové "speciality" jako je oboupohlavná žláza, čelist plže či radula.
 
Pro žáky byla přínosná nejen praktika ale také navštívení laboratoří vysoké školy a jejích prostor.
© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov