Bakaláři

Projektový den Ekotýmu

  datum 8.únor 2016 19:24   autor Zaslal: Monika Petriláková

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Na předchozím setkání sestavili Plán činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. Tentokrát je čekal další krok a to Monitorování a Vyhodnocování plnění tohoto stanoveného plánu. Výsledky si pak jednotlivé týmy na závěr projektového dne prezentovali.

  

Ve stručnosti si toto vyhodnocení můžete přečíst zde:

Voda

  • splněno: koupena ekomýdla, dolepení cedulek, zaznamenáváme spotřebu
  • čeká nás: koupení sudů na dešťovou vodu, projektový den na téma: Voda

Odpady:

  • splněno: nově popsané koše na třídění, aktivní využívání "šmíráků", stálý sběr víček, baterií a elektrospotřebičů 
  • čeká nás: koupě lisu na PET lahve, projektový den na téma: Odpady, zapojení do nových soutěží - Věnuj mobil, tablet apod.

Prostředí školy :

  • splněno: na WC hoši instalovány držáky toaletního papíru do všech kabinek, doplnění vůní do všech WC, vytvoření cedulek na WC a na odborné třídy
  • čeká nás: výzdoba školy, vylepšení zahrady, venkovní učebna na zahradě

 

Zároveň si členové Ekotýmu vyzkoušeli nanečisto audit k obhajobě našeho titulu Ekoškola, který nás bude čekat v květnu. Vybraní žáci byli tento den vysláni do tříd jako tzv. Ekopolicie - kontrolovali, jestli se zbytečně nevětrá a zároveň netopí apod.

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov