Bakaláři

Vánoční projektový den

  datum 10.leden 2016 19:36   autor Zaslal: Monika Petriláková

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Analýzu provedli již minule a stanovili slabé i silné stránky školy v daných oblastech. Tentokrát je čekalo sestavení Plánu činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. O svých nápadech bouřlivě diskutovali, ale přeci jen se nakonec dohodli. Vybraní žáci z každého týmu pak společně vytvořili prezentaci a výsledky sdělili všem žákům školy.

  

Ve stručnosti si je můžete přečíst zde:

 • Voda - plán:
  • koupit ekomýdla
  • koupení sudů na dešťovou vodu (zalévání rostlin)
  • informovat zbytek školy, zaznamenávat spotřebu
  • dolepení cedulek

 

 • Odpady - plán:
  • nové cedulky na koše
  • více třídit, inspirovat
  • zapojení do nových soutěží - Věnuj mobil, tablet apod.
  • informovat zbytek školy

 

 • Prostředí školy - plán:
  • na WC hoši nainstalovat držáky toaletního papíru do všech kabinek
  • doplnění vůní do všech WC
  • rostliny do všech tříd
  • výzdoba školy
  • výzvy - zlepšení - venkovní učebna, zahrada, dvůr
© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov