Bakaláři

Přednáška Existují práva zvířat?

  datum 8.listopad 2015 19:34   autor Zaslal: Monika Petriláková
V současné době se stále více hovoří o právech zvířat, zvyšuje se právní ochrana zvířat, stále více lidí se stává vegetariány z morálních důvodů. Nicméně problém zůstává otevřený: co vlastně jsou práva zvířat? Existují vůbec práva – práva obecně, nejen práva zvířat?
 
V úterý 3. listopadu se třídy G7 a PEG1 vydaly v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2015 na přednášku Existují práva zvířat? do Krajské knihovny v Karlových Varech. Přednášku vedl Dr. David Černý z Akademie věd ČR. V přednášce se zabýval několika přístupy k dané otázce - například uvedl, že práva zvířat neexistují, protože neexistují práva obecně, ani lidská práva, kdy citoval P. Singera a obecně utilitarismus. Zároveň přednesl názor T. Regana, že zvířata mají práva, stejně jako mají práva i lidé. Okolo této otázky se strhla bouřlivá diskuze všech přítomných žáků.
 
Výsledkem přednášky byl poukaz na to, že stejně jako mezi etiky neexistuje shoda, tak neexistuje žádná široce přijímaná teorie zvířecích práv. Každý má jistě na tuto problematiku svůj názor, ale v žádném případě by zvířatům nikdo neměl úmyslně ubližovat nebo je nijak omezovat.
 
 
 
 
 
 
 
© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov