Bakaláři

Setkání Ekoškol

  datum 19.květen 2015 22:45   autor Zaslal: Albín Očkay

Ve středu 6.5. se vybraní zástupci našeho školního ekotýmu zúčastnili setkání Ekoškol Karlovarského kraje. Setkání se konalo v Karlových Varech na ZŚ Jana Amose Komenského a zúčastnilo se jej několik základních i středních škol z Chebu, Karlových Varů, Sokolova ale i z jiných menších měst. Program si pro ostatní připravil právě ekotým ze ZŠ J.A.Komenského, kde se celá akce konala. 

    

Všechny ekotýmy se nejprve sešly na zahájení, kde nás uvítala koordinátorka ekotýmu ze ZŠ J.A.Komenského. Poté následovalo několik krátkých přednášek zástupců místního ekotýmu, kteří nás seznámili s jejich akcemi, které v nejbližší době podnikli. Dále si pro nás připravili různé zajímavosti o vodě a jiných věcí týkajících se ekologie.
 
Poté se školy se rozdělily na skupinky, které postupně procházely různými „stanovišti“.My jsme začínali stanovištěm, které bylo připraveno u školního hřiště. Čekal na nás krátký kvíz spojený nejen s ekologií, ale i s chemií. Následně nás čekalo pár dalších aktivit, z nichž zmíním například základy první pomoci, rozpoznávání různých látek ochutnáváním a čicháním nebo rozpoznáváním předmětů umístěných v krabici hmatem. Nejzajímavější z tohoto programu však byla tzv. „hořící ruka“. Měli jsme možnost si vyzkoušet mít na okamžik zapálenou ruku. Byla připravena nádoba s vodou a mycím prostředkem, do které žáci vypouštěli plyn do zapalovačů. Demonstrace probíhala tak, že si dobrovolník namočil nejprve ruku do čisté vody jako ochranu a poté si nabral bubliny, které vytvořil plyn s vodou a mycím prostředkem. Žáci poté bubliny zapálili a ruka dobrovolníka vzplanula.

  

Následovala diskuze ekotýmů. Vrátili jsme se zpět do učebny výtvarné výchovy, kde naše škola a škola z Chebu diskutovaly s ekotýmem ze ZŠ J.A.Komenského. Bylo zajímavé dozvědět se spoustu věcí, které ekotým dělá nebo se je snaží udělat, a znát také názor na různé aktivity a činnosti jiných členů ekotýmů.
 
Poslední aktivitou bylo zasazení stromku jako vzpomínku na návštěvu školy. Stromek byl zasazen do záhonu ve školním areálu a byl označen cedulkou se jménem naší školy. Vysazených stromků bylo celkem několik a každý měl svou cedulku s názvem školy, která jej vysadila.
 
Celou akci bych zhodnotil jako velmi vydařilou, protože jsme měli možnost nahlédnout do práce i jiného ekotýmu, než toho našeho, dozvědět se spoustu názorů a inspirací, které bychom mohli v budoucnu realizovat, a především možnost prodiskutovat různé věci a aktivity týkající se tématu „Ekoškola“ s jinými žáky. Akce určitě přinesla všem zúčastněným nové inspirace a nápady.
 

                                                                                                                                           Patrik Šatava, G7

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov