Bakaláři

Mezinárodní den lesů

  datum 24.březen 2015 13:04   autor Zaslal: Monika Petriláková

Organizace spojených národů vyhlásila 21. březen Mezinárodním dnem lesů. Tento den je od té doby oslavou důležitosti nejen všech lesů ale i samostatných stromů mimo les. Tento svátek jsme nemohli oslavit jinak než v přírodě. Žáci z třídy G6 připravili pro mladší žáky z nižšího gymnázia zajímavý program.

Žáci byli po čtveřicích vysíláni na stezku, na které plnili různé úkoly. Na celkem osmi stanovištích řešili otázky na téma Význam lesů či Ochrana životního prostředí, dále pak poznávání našich lesních bylin a dřevin a také lesního ptactva podle hlasů i obrázků. Na dalších stanovištích je rovněž čekaly zábavné úkoly jako hod šiškou, hledání pokladu a běh na čas. Kromě plnění úkolů na stanovištích měli za úkol podél cesty najít osm skrytých nápověd, které je navedly k rozluštění hádanky. Nejrychlejším žákům zabrala stezka zhruba 80 minut.

        

Zatímco některé týmy trápily své mozkové závity na stezce, ostatní žáci, kteří na vyslání na stezku čekali, měli rovněž o zábavu postaráno. Na základně vyplňovali pracovní list na téma Ekologie lesů a čekání jim zpříjemnil teplý čaj a velký výběr koláčů.

       

Poté, co se všechny týmy vrátily ze stezky, byly jejich odpovědi vyhodnoceny a z každé třídy byl odměněn jeden vítězný tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Celá akce se hlavně i kvůli pěknému počasí vydařila. Žáci si prohloubili své znalosti z přírodopisu a zeměpisu, zamysleli se nad významem ochrany naší přírody a kromě toho si odnesli i hezké zážitky.

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov