Bakaláři

Realizace projektu „Rekultivace pramene ANITA“ se opravdu povedla!

  datum 9.září 2013 20:29   autor Zaslal: Neznámý

V březnu letošního roku exceloval tým studentů našeho gymnázia, v konečném složení Simona Jiříková a Radek Maxa, pod vedením Mgr. Lucie Koudelkové v celostátní soutěži Voda pro život, pořádané Institutem aplikované ekologie Daphne ČR, s vlastním projektem Rekultivace pramene ANITA. Díky skvělému umístění získal tým možnost svůj projekt realizovat, a to díky poskytnuté finanční dotaci od Nadace CocaCola, která celou soutěž financuje. 

V březnu letošního roku exceloval tým studentů našeho gymnázia, v konečném složení Simona Jiříková a Radek Maxa, pod vedením Mgr. Lucie Koudelkové v celostátní soutěži Voda pro život, pořádané Institutem aplikované ekologie Daphne ČR, s vlastním projektem Rekultivace pramene ANITA. Díky skvělému umístění získal tým možnost svůj projekt realizovat, a to díky poskytnuté finanční dotaci od Nadace CocaCola, která celou soutěž financuje.                     
Minerální pramen Anita je téměř zapomenutým pramenem nacházejícím se mezi obcemi Chotíkov a Nebanice, přesně na hranici sokolovského a chebského okresu. Okolí pramene, na kterém v polovině minulého století stávala stáčírna této minerální vody, bylo ve velmi zpustošeném stavu a vědělo o něm pouze pár starousedlíků. Cílem projektu bylo tento pramen vnést opět do povědomí veřejnosti a vytvořit zde příjemné prostředí pro návštěvu a odpočinek.                       
Na počátku vlastní realizace bylo především potřeba místo vyčistit od všech navezených odpadků, prosekat se křovím a vzrostlou zelení k samotnému prameni a k základům stáčírny, které byly poté odkryty.                             
Z odebraných vzorků vody byl Zdravotním ústavem v Karlových Varech proveden laboratorní rozbor, který vyšel na výbornou. Díky vysokému obsahu minerálních látek můžeme skutečně hovořit o minerální vodě, konkrétně o kyselce, která je mikrobiologicky naprosto nezávadná.
Po velmi náročné úpravě okolního terénu byly nainstalovány dvě informativní tabule, lavička, odpadkový koš a stojan na kola. Místo vývěru pramene bylo opraveno a byla zde vystavěna přírodní zídka, nainstalována stříška a také lávka přes odtokovou strouhu. I přes velmi náročnou manuální ale i administrativní práci se realizace celého projektu opravdu zdařila, což potvrzují velmi kladné ohlasy stálých i nových návštěvníků pramene.                                
Chtěli bychom poděkovat vedení Gymnázia a obchodní akademie Chodov, které nás v projektu podporovalo, dále firmě Dosta Cheb s.r.o., která byla hlavním sponzorem projektu a velmi pomohla i s manuálními pracemi v okolí pramene. Též děkujeme Státnímu podniku Povodí Ohře a městu Kynšperk nad Ohří za podporu projektu. A obrovský dík patří především panu Koudelkovi, který vlastnoručně vyrobil stojany na infotabule, zastřešení pramene i dřevěnou lávku a pomáhal se všemi manuálními pracemi v průběhu celého projektu.              
Jak se nám realizace projektu povedla, můžete přijet na místo činu posoudit i Vy… :)


 

Více fotografií z průběhu realizace projektu najdete na našich facebookových stránkách G OA Chodov.

© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov