Bakaláři

INFORMACE K TURISTICKÉMU KURZU

Plán práce na leden

 

 
 
 
 
  datum 22.leden 2018 11:05   autor Zaslal: Petr Fiala

Výbor pro národnostní menšiny

Zastupitelstva Karlovarského kraje,

a  Krajský úřad Karlovarského kraje,

vyhlašují soutěž pro fotografy na téma

 „Ze života národnostních menšin – X. jubilejní ročník“

 Jedná se o otevřenou soutěž o hodnotné ceny. Do této fotografické soutěže na vyhlášené téma, může poslat každý fotograf maximálně pět svých fotografií, které pořídil na území České republiky v období 2013 až 2018. Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru od rozměru 13 x 18 cm do 21 x 30 cm (A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 až 2,0 MB, formát JPEG.  Fotografie mohou být počítačově upraveny. Každá fotografie by měla mít název.

Doručení fotografií na níže uvedené adresy s požadovanými údaji: titul, jméno a příjmení, celá adresa bydliště (ulice, číslo, město a PSČ), telefon, a e-mailová adresa jsou považovány za přihlášení do soutěže.  

Soutěž proběhne od 1. února do 31. července 2018.  Fotografie, které nebudou splňovat podmínky, nebo budou doručené mimo uvedený termín, nebudou do soutěže zařazeny. Vyhodnocení bude provedeno v srpnu, a nejzajímavější fotografie budou se jménem autora vystaveny v průběhu září v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

Předání cen proběhne na pozvání u příležitosti konání Dne národnostních menšin v Karlovarském kraji, který bude letos opět v září v Sokolově.     

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu – Výbor pro národnostní menšiny, v  Krajských listech a v některých dalších novinách.

 Fotografie s požadovanými údaji   lze posílat  na adresy:

Poštou:                       Odbor sociálních věcí

                                    Mgr. Pavel Vaculík

                                    Krajský úřad Karlovarského kraje

                                    Závodní 353/88

                                    360 21 Karlovy Vary

Na obálce v levém horním rohu bude uvedeno „Ze života menšin – X. ročník“ NEOTVÍRAT

Elektronicky:               na adresu zezivota@kr-karlovarsky.cz

V průvodním textu bude uveden kontakt na odesílatele a všechny

výše požadované údaje. Bližší informace k zadání soutěže podá: člen VNM Mgr. Jiří Holan – tel. +420 721 562 573.

 

Za účast v soutěži není požadován žádný poplatek. Zasláním fotografií souhlasí jejich autor s pravidly soutěže a s postoupením autorských práv na poslané fotografie pořadatelům soutěže.  Pořadatelé si vyhrazují právo změny podmínek.

 

  datum 13.leden 2018 7:34   autor Zaslal: Veronika Honsová
     I letos se na naší škole uskutečnila akce Vánoce s GaSOŠ, která již tradičně slouží pro společné oslavení příchodu Vánoc s žáky pátých tříd místních základních škol, nově také včetně ZŠ Vintířov. Program akce byl rozdělen na 2 části – Vánoční dílničky a Vánoční divadelní vystoupení.
     Během dílniček studenti třídy PEG3 pro žáky připravili několik stanovišť, u kterých si mohli vyrobit řadu vánočních výrobků, jako například papírové vločky, bavlněné hvězdičky, dárkové krabičky, nebo také vlastnoručně zdobené perníčky. Divadelní představení nabídlo známý Betlémský příběh spolu s živým zpěvem Vánočních koled třídou G2.
     Akci si užili jak naši studenti, kteří se svědomitě starali o její průběh, ale samozřejmě také malí žáčci, kteří si domů odnášeli nejen zážitky, ale také drobné dárečky pro své blízké.
Daniel Grigar
  datum 10.leden 2018 11:24   autor Zaslal: Michaela Furiaková

V prosinci a v lednu probíhalo na naší škole školní kolo v anglickém jazyce ve všech ročnících. Studenti z G5-G8 se zároveň zúčastnili mezinárodní soutěže Best in Egnlish, které se zúčastnilo 750 SŠ z 29 zemí s celkovým počtem zúčastněných studentů 17612

  datum 22.listopad 2017 9:48   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Alois Wachsman, zakládající člen skupiny Devětsil, která v sobě sdružovala avantgardní umělce výtvarné i literární, byl autorem velmi osobité malířské tvorby. Zážitková dílna seznámila studenty s autorovým malířským vývojem, který obsáhl magický realismu, primitivismus, imaginativní kubismus, poetismus i svébytné pojetí surrealismu. Kromě interaktivní prohlídky výstavy se studenti zapojili i do jednoduchých tvůrčích činností (nejen výtvarných, ale i literárních), inspirovaných vystavenými díly, přiblížila mj. autorovu práci se symbolem, mnohdy až dadaistickou hru se vzpomínkami či pojmy., skládali básně, prezentovali biblické náměty děl. Během komentované prohlídky se studenti dozvěděli i zajímavé detaily z autorova tvůrčího života, pracoval např. jako projektant v ateliéru Josefa Gočára, realizoval scénické výpravy pro Osvobozené divadlo (Jiří Voskovec byl jeho bratrancem) a spoustu dalších informací spojených se skupinou Devětsilu.

  datum 2.listopad 2017 13:20   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Přestože se Galerie umění v Karlových Varech zaměřuje především na moderní umění, tentokrát představila expozici zcela odlišnou. Program Vlaštověnka lítá studentům G5 a G6 (UKV) přiblížil dílo malíře Jožy Úprky a sochaře Franty Úprky, kteří impresionistickou malbou a realistickou sochařskou tvorbou zachytili Slovácko na přelomu 19. – 20. století. Program nastínil nejen život obou bratrů, ale i tehdejší život na moravském venkově, tradiční obyčeje, zvyky i rozdílnost krojů. V praktické části programu si studenti vyzkoušeli práci s ornamentem, podmalovanou tradiční lidovou poezií a zpěvem.

  datum 17.říjen 2017 8:41   autor Zaslal: Hanka Lukešová

Po zamračeném a uplakaném víkendu nás přivítala sluncem zalitá Praha. PEG3 se přijela podívat do historických prostor Národního divadla – hlediště s galeriemi, jeviště s Hynaisovou oponou, foyer s bustami herců a významných osobností spjatých s touto budovou, malířská výzdoba Brožíkova a Alšova, podívali jsme se i terasu pod trigami a nezapomněli jsme ani na základní kameny. Usednutí do červených sedadel „Zlaté kapličky“ a uvědomění si, že tudy šly dějiny, zpomalilo dech každému. Naší druhou zastávkou byla výstava 13. komnat První republiky, kterou jsme si prohlédli v Tančícím domě na vltavském nábřeží. To byla smršť informací i pastva pro oči – W+V, Ema Destinová (mimochodem, věděli jste, že měla na noze až k rozkroku vytetovaného hada?), fotbalová legitimace Vlasty Buriana, plakáty a fotografie hvězd stříbrného plátna Anny Ondrákové a Adiny Mandlové, G. Frištenský, tzv. „Pátečníci“, legionáři, umělci tvořící v té době pro děti – Lada, Skupa a jeho Spejbl a Hurvínek, modely z ateliéru H. Podolské, kostýmy ze seriálů – Saturnin, První republika, Četnické humoresky, nábytek, kavárna s autentickým vybavením, koupelna s lázeňskými kamny na ohřev vody, dobové deskové hry, etikety potravin, dřevěné hračky, reklamy firmy Baťa, automobil, motocykl…prostě paráda!!! Vše jsme zakončili výstupem na vyhlídkovou terasu Tančícího domu a obdivovali krásu Prahy.

 

  datum 9.říjen 2017 11:34   autor Zaslal: Hana Stýblová

Učebna chemie se pro nás konečně stala opravdovým pracovištěm – absolvovali jsme první laboratorní práci. Navlečeni do bílých plášťů, a vybaveni potřebnými pomůckami, jejichž jména se teprve učíme znát, jsme se s obrovským nadšením pustili do práce. Poprali jsme se se sestavením filtrační aparatury, drcením kříd, složením filtračního papíru i třasem rukou při lití suspenze po tyčince. Kouzla a čáry fungovaly, filtráty byly krásně čisté. Také rozklad barev na školní křídě sklidil velký ohlas a cizí slovo chromatografie už není jen prázdným pojmem.

 

 

  datum 7.říjen 2017 8:25   autor Zaslal: Veronika Honsová

Dne 4. 10. 2017 se už třetí rok po sobě pořádal projektový den na téma významných říjnových dnů, který připravila třída PEG3. Jako v minulých letech, i tentokrát byl průběh projektového dne podobný. Třídy G1 až G3 se rozdělily do šesti skupin, většinou po čtyřech až pěti členech. Každá skupina dostala svého průvodce a společně se střídali na stanovištích, které měly představovat ony významné dny.

  datum 6.říjen 2017 13:58   autor Zaslal: Eva Temňáková

Škola podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti primární prevence.  Návrh byl Radou Karlovarského kraje schválen a na jeho realizaci jsme obdrželi dotaci ve výši 45.170,-- Kč.

Celý projekt nese název „Aby prima byla prima – program adaptace třídního kolektivu“ a je zaměřen na nové žáky, kteří od září 2017 nastoupili do třídy G1, tedy primy osmiletého gymnázia.

Jde o adaptační kurz, který se uskutečnil 18. - 20. září 2017 v Domově mládeže a školní jídelně Karlovy Vary a byl zaměřen na podporu soudržnosti nového třídního kolektivu, nastavení jeho pravidel soužití, posílení sebevědomí a sebehodnocení žáků.

Kromě třídní učitelky a metodika primární prevence s žáky pracovala i zkušená lektorka a etopedka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

Bližší informace k adaptačnímu pobytu a diagnostice žáků, která proběhla před výjezdem na kurz, byly zákonným zástupcům podány na třídní schůzce 7. září 2017.

Díky dotaci bylo možné tuto důležitou akci zorganizovat bez finanční účasti zákonných zástupců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  datum 14.červenec 2017 11:23   autor Zaslal: Eva Temňáková

 

Seznam pomůcek pro žáky prvního ročníku osmiletého gymnázia ZDE.

 

  datum 14.červenec 2017 10:03   autor Zaslal: Eva Temňáková

Seznam učebnic na školní rok 2017/2018

Gymnázium nižší - žáci budou mít učebnice zapůjčeny ze školní knihovny         

Gymnázium vyšší G5 - G8        

Průmyslová ekologie

 
 
© 2011-2018 Gymnázium & SOŠ Chodov